tisdag 2 juni 2015

En tiggares solskenshistoria

UPPDATERAT
Adrian Mihai Florin kom till Sverige från Rumänien för att det skulle gå att få ett bättre liv här. Han hade en handikappad fru i rullstol och två barn kvar i Rumänien, men där finns absolut ingen framtid. Landet har blivit bra på att exportera sin befolkning. De har lägre arbetslöshet än Sverige och går in för att inte ta hand om de allra fattigaste. Europa får göra det istället. 

Så var det också för denne rumän, som knappt kan läsa. Han fick resan betald av en bekant, men sedan dyker inte denne upp på den bestämda mötesplatsen vid T-centralen i Stockholm. Han fick börja samla tomburkar eller tigga istället och sova utomhus. I Rumänien tjänade han ungefär 1 500 kronor i månaden på att jobba med hästar, i trädgårdar eller som mekaniker.

Han märkte att det gick att få omkring 400 kronor om dagen på att tigga mot 100 om han samlade tomburkar. Han ville ha ett vanligt svenskt liv och fick 2 000 kronor av en kvinna för att ha till sin första hyra, om han kunde hitta någonstans att bo. Så var det förra året i oktober. 

Nu har han fått en anställning för att jobba med hästar och bor i husvagn, som han har fått. Kyrkan har upplåtit mark till den. Detta har medfört att de båda, som engagerade sig mest i honom och hjälpte honom Sören Kjellkvist och Jonas Pettersson har blivit Årets Knivstabor.

Hans släkt turas om att åka mellan Sverige och Rumänien. De hoppas på att de kan få ett nytt liv här allesammans. På facebook-sidan Adrians vänner så kan ni läsa om fortsättningen för Adrian och hans fru Carmen, som nu är här. Hon stöttar sin man genom att sitta och tigga. Adrian själv, som har jobb finns inskriven hos Skatteverket och har ett bankkonto. De söker just nu en ny plats för sin husvagn eftersom de inte längre kan vara kvar på kyrkans mark. De borde kanske ha råd med en campingplats?


Att jobba med hästar är traditionellt hos romer.
Det här är hjälp till självhjälp, som inte politiker kan ge tiggare eller andra. De kan aldrig uttala sig om det enskilda fallet utan måste befinna sig ovanför detta och tala för en grupp. Alla dessa enskilda fall behöver naturligtvis en ingång i vårt samhälle om de ska stanna här, men naturligtvis blir detta orättvist i det större perspektivet för alla romer och andra, som diskrimineras här. Och har gjort så i 500 år när det gäller romer så att bara en av tio går ut gymnasiet. Fortfarande i Sverige år 2015. Nio av tio romer i Europa lever i fattigdom och två tredjedelar har inte något arbete. Det finns officiellt kring 4 000 tiggare i Sverige, en fördubbling sedan förra året.

Adrian Mihai Florin anser att Gud skickade honom till Knivsta, där han fann all hjälp. Jo Gud kan man alltid lita till när inte andra människor hjälper. Väl? Men många människor har uppenbarligen engagerat sig i hans och familjens öde. Hans son Christian har gått igenom en endoskopi för att avlägsna katthår i kroppen, som befann sig i ena njuren. Lite obegripligt hur detta kunde ske, men ska ha med förtäring att göra. Och sonen har problem med hjärtat. Allt detta kostade kring 10 000 kronor i Rumänien. Eller skulle uppgå till 35 000 kronor. Lite oklart. Klart var ändå att de kunde flytta till nytt boende i Rumänien och att föräldrarna till Adrian Mihai Florin fick flyga hit till Sverige och hälsa på under våren. 

Mycket hjälp till en familj kan man tycka. Om vi skulle hjälpa alla de ungefär 4 000 tiggarna på samma sätt blir det en massiv Europahjälp. Men i så fall skulle vi nog behöva stänga gränserna för fler fattiga och det går inte. Det frivilliga arbete och de pengar som behövs för dessa 4 000 och deras familjer skulle kunna uppgå till 100 000 per familj. Bara i akuta insatser. Det är dyrt att lyfta tiggare, som inte har någon utbildning till det högteknologiska samhället Sverige. Det vore bättre om de fick hjälp hemma i Rumänien.
3.6.2015
Inte bara tiggare kommer från Rumänien. Sjuttiofem procent av de som säljer sex i Malmö är rumänskor enligt senaste uppgifter. De håller till kring Industrigatan där det också finns ett tiggarläger. Dessa EU-migranter är en skam för landet Rumänien. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar