onsdag 3 juni 2015

Flyktingar välutbildade enligt SVT

UPPDATERAT
SVT har skyndat sig att göra en egen undersökning för att bevisa sin tes att de flyktingar som kommer till Sverige nu är välutbildade. Var tredje syrier som kommer nu har en hög utbildning. År 2014 ansökte hela 1 689 syrier om att få sin högre utbildning godkänd också i Sverige. Det är den högsta siffran någonsin för en enskild grupp, säger SVT. 

Personligen tycker jag att det verkar rätt skrämmande. Det betyder tydligen att de flesta inte ansöker om att få denna utbildning godkänd, för de tror inte att de ska kunna använda den i Sverige. Eller hur ska man tolka detta? Från Mellanöstern väntas bara i år kring 55 000 flyktingar, men bara ungefär 10 000 har ansökt om att få en högre utbildning godkänd allt som allt. Siffran flimrade förbi på SVT:s nyheter. Det är något som inte stämmer.

Naturligtvis är det roligt om det kommer högutbildade till Sverige, som motvikt då till alla lågutbildade som kommer från Somalia, Eritrea eller Afghanistan. Länderna i Mellanöstern har sedan årtusenden haft en högt utvecklad civilisation också före Sverige, så det är inte så märkligt om en del flyktingar är välutbildade. 

Den högre utbildningen fördelar sig enligt SCB inte på samma sätt, men dessa siffror är naturligtvis inte så nya som de från SVT. För enligt SCB har tio procent från Syrien högre utbildning över gymnasial nivå. Medan de från Irak har högre utbildning i tjugo procent av fallen. Statistiken gäller fram till år 2013 enligt SCB. Av någon anledning så flyr fler högutbildade hit i dag, enligt SVT:s undersökning. Kan ha att göra med möjligheten att ta sig hit kanske. Att det är fritt fram och att kriget inte tar slut. Det betyder också att de är bättre utbildade än svensken i gemen om det går att lita till SVT:s siffror.

I framtiden tror SCB att det kommer att utvandra nästan lika många som invandrar. Det betyder att befolkningen kommer att vara mycket rörlig under överskådlig tid fram till 2060. Rörligheten i befolkningen kommer att vara kostsam. Ett samhälle har stora utgifter om människor flyttar hela tiden, både ut och in i landet. Det minskar stabiliteten inom landet när befolkningen ständigt byts ut. Det betyder stora utmaningar. Grunden för detta slags samhälle lades för något decennium sedan. Och ingenting tyder i dagsläget på någon ändring.

5.6.2015
Och här avslöjas SVT ännu mer i Dagens Industri. Statsministern har "eftergymnasial" utbildning, vilket inte betyder att han är högutbildad. Han har en svetsarutbildning och har gått ett tag på socialhögskolan. Men han har ingen examen. Likaledes kan flyktingar har gått någon kurs på ett universitet, men de har ingen examen och kan därför inte få den omvandlad till en svensk sådan. Dessutom är en del av de som ansöker om att få sin examen utomlands godkänd i Sverige svenskar eller EU-medborgare. Med statistik kan man ljuga hur mycket som helst. Eller som författaren Mark Twain sade: det finns lögn, förbannad lögn och statistik.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar