tisdag 16 juni 2015

Vi måste rasifieras

UPPDATERAT
Det tycker den nya institutionen på Göteborgs universitet, som är inrättad för att ta hand om rasismen i samhället ur forskningssynvinkel. I detta nationella kunskapscentrum härskar de vita. Det är ett vitt projekt med andra ord. Ur forskningssynvinkel kan inte en vit grupp av människor forska på rätt sätt om detta. De är präglade av sin vithet. 

Dessutom lider projeket av att ursprunget är mordet på John Hron av nazister. Och att i detta sammanhang uppfattas befolkningen i Sverige som normal och att den kan svälja att det finns extremister. Uthärda och tolerera detta. Det stämmer inte för den svenska normalbefolkningen är rasister är den underliggande slutsatsen. Den är ju vit.

Forskningen ska istället inriktas på forskning kring kolonialismen, extremismen, intersektionalitet vilket betyder att genus, klass, profession, ålder och nationalitet kan vara inblandade samt ras- och vithetskritisk forskning. Forskningen måste dessutom ha en stomme av forskare, som rasifieras som icke-vita. 

I klartext betyder detta säkerligen att jag som är vit och äldre kvinna, välbeställd och infödd svensk inte så lätt kan bli betraktad som utsatt för rasism och ännu mindre hade det varit så om jag dessutom hade varit vit, välbeställd äldre man infödd i Sverige. Då hade jag dessutom absolut inte passat i detta gruppsammanhang.

Forskningen är inne på en farlig väg om den per automatik vill att vissa raser ska vara bättre eller sämre än andra. Och att de dessutom behöver universitetsinstitutioner bakom sig. Eller för att vetenskapligt tryckas till. Det verkar vara en pendang till vad som grundades på 20-talet Rasbiologiska institutet, men inte något bättre. Alla som har blivit förfördelade tidigare någonstans på jordklotet ska nu forskas på som offer. Och de skyldiga till rasismen har vit hud. Det är utgångspunkten. För vita kan inte inse hur det är att vara av annan hudfärg. I vitheten ingår förtryck av de andra. Vilka horribla fördomar! 
Vilken ras är bäst?
Ja det beror väl på individens egenskaper?
Och vad de behövs till. 

Inte på färgen?
8:33
Bo Rothstein professor vid Göteborgs universitet konstaterar i dag att de som har skrivit debattartikeln vill bryta mot grundlagen, som säger att vi inte ska bry oss om etnicitet. Bottenläget för sådant inträffade när Sverige krävde av det nazistiska Tyskland att det skulle finnas ett J i passen för judar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar