tisdag 9 augusti 2022

Vi röstar efter vår personlighet

En studie från SOM-instututet visar vilka faktorer som gör att människor röstar på olika partier. De som röstar vänster är mer välvilliga, öppna och neurotiska medan de som röster höger är extroverta och samvetsgranna. De neurotiska är mer benägna att uppleva negativa känslotillstånd som rädsla, nedstämdhet, förlägenhet, ilska, skuld och även avsky. En sådan person kan uppleva obefogad oro och vara låsta i sina värderingar och intressen. De extroverta är mest inriktade på den yttre verkligheten och hämtar energi från yttre aktiviteter, motsatt de introverta. 

Undersökningen bygger på fem faktorer, som bestämmer vad vi röstar på. Som alla undersökningar är den inte helt vattentät för den räknar inte med att människor kan förändras över tid. Dock räknar de med att personligheten är ganska stabil även över tid. De utgår ifrån undersökningar från 200 år som visar att personer som ligger långt åt vänster föredrar upproriskhet, kaos, flexibilitet, feminism och jämlikhet  medan de som finns långt åt höger föredrar tradition, konformitet, ordning, stabilitet och hierarki. 

Detta betyder också att kvinnor är mer vänsterorienterade medan högre hushållsinkomst gör att personligheten går mer åt höger. Studien innebär också att folket blir mer och mer högerinriktade ju rikare det blir. Samtidigt konstaterar denna studie att människor är mer komplicerade än detta - att både vänster och höger strömmar genom oss och att också miljön och uppväxt påverkar - och att det därför inte går att förutse hur det ska gå i valet den 11 september. 

Här kan ni läsa hela studien.  

Det här är Aftonbladets och Demoskops senaste undersökning av partisympatierna i juli 2022. Socialdemokraterna är på väg ner medan de borgerliga har ett litet övertag. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar