torsdag 4 augusti 2022

Alla måste följa lagen i Sverige

Tänk att sådana självklarheter ska behöva sägas: att även minoriteter måste följa svensk lag och inte sina egna kulturella sådana. Lagar har vi haft i Sverige i evinnerliga tider eller åtminstone århundraden. Och det är klart att romer har haft sina egna lagar i evinnerliga tider även fast de bor i Sverige och är svenska medborgare. Här skulle släktingar ha betalat tidigare maken för skilsmässan och det skulle den nye mannens släktingar göra. När inte detta uppfylldes gick det bra att mörda kvinnan i detta fall. 

Vad är det för system? Varifrån kommer det? Det är väl något som uppkom för att kompensera tidigare innan lagar fanns. Och kvinnan räknas inte i det systemet. Bara männen. Men dessa system som också finns hos muslimer har inte ifrågasatts tillräckligt i Sverige, för då kunde ju myndigheterna bli kallade rasister. Det vore kränkande för dessa grupper, att be alla medborgare att följa svensk lag. Det är av rädsla för minoriteterna, som dessa har rättigheter, men uppenbarligen inte lika många skyldigheter som infödda svenskar. 

Har vi en stat som bestämmer i Sverige? Ja ibland måste bli svaret. Men inte alltid. Det beror på. Så vi har backat till medeltiden i vissa fall? För vissa folkgrupper. För det är så känsligt. Vi kan bli attackerade av terrorister om inte Sverige uppför sig ordentligt. Och männen är absolut mer värda i många länder. Så måste det vara också i Sverige i dessa minoritetsfall. 

Fadime Sahindal sköts ihjäl 2002 av sin pappa och han lever fortfarande i välmåga i Sverige efter avtjänat straff för detta. Han släpptes 2018 och bor i Krylbo. Det finns tre mördare i samma släkt, som har mördat för det var enligt deras egna föreställningar och inbyggda lagar. Ingen får ränderna ur en sebra och inte heller hederslagar ur minoriteter. Det är inte verkligheten som syns för sådana människor utan deras inre föreställningar om hur saker och ting ska fungera. 

Nu sägs det återigen att alla måste följa den svenska lagen, men så fungerar inte alla minoriteter. De struntar i det samhälle som har tagit emot dem och gett dem en tillflykt. De följer sina egna lagar. Och ju större dessa grupper blir, desto värre för Sverige. Det blir oroligt i ett land där vissa inte vill ingå i det samhälleliga systemet. 

Den 1 juni i år blev det extra olagligt med hedersbrott. Det ger strängare straff än vanliga brott. Så detta mord på mamman i Göteborg borde då ge strängare straff. Vi får väl se. En av bröderna är minderårig och han får väl ungdomsfängelse. Möjligen. 

Romska ungdomar svarar på frågor om sina traditioner. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar