söndag 22 januari 2023

Den framstående forskaren Alexander Rad mördade sin son

Alexander Rad mördade sin 8-årige son när han hade ett par timmars umgänge med honom. Mamman hade försökt att stoppa detta umgänge. Alexander Rad har varit en framstående forskare, 46 år gammal och har uppenbarligen psykiska problem. Nu vill släktingar ha en lag Tintin (deras smeknamn på barnet) för att förhindra att detta händer ett enda barn till. Hur kan detta förhindras?

Den här mannen var invandrare från Iran. Mamman hade försökt hindra honom att träffa barnet sedan det var fött. Mamman trodde att pappan skulle kidnappa sonen och föra honom utomlands. Men nu mördade han istället sonen och hade själv sårskador när polisen kom till lägenheten. Vi har redan en lag Barnkonventionen i landet. Där sägs att barnet har rätt till liv, överlevnad och utveckling och att det är barnets bästa som ska ses till i olika beslut. Och att vuxna ska lyssna på barnet och beakta vad det säger. Men ändå fick pappan mörda sin son. Varför? Detta barn ville på sin höjd träffa pappan en gång i månaden när han själv ville, men ålades att träffa pappan var fjortonde dag. 

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) säger att flera förändringar redan är på gång. En av de viktigaste enligt henne är att förändra lagstiftningen så att barnen blir egna rättighetsbärare – det vill säga att de ska ses som individer med egna rättigheter som har rätt att få komma till tals och bli lyssnade på. Men vad nu då? Säger inte Barnkonventionen detta? Den är lag sedan 1 januari 2020 i Sverige. 
Här är mördaren och hans offer. Pappan och hans barn. Nu vill mammans släkt ha en lag som förbjuder män att göra så här. Frågan är bara hur. Föräldrars rätt till umgänge går uppenbarligen före barnens rätt till skydd för sitt liv. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar