onsdag 25 januari 2023

Stackars Pakistan bränner Schweiz flagga

UPPDATERAT

När man blandar ihop Schweiz och Sverige är det inte enbart amerikaner som gör det utan också talibaner i Afghanistan. Eller är bilden möjligen från Egypten? Eller är det helt enkelt en gammal bild, men att detta ständigt pågår? Det här utbrottet av hat från den muslimska världen är något som pågår på ytan. Muslimer har sedan åtminstone 1200-talet vetat om att det finns två olika riktningar inom islam. Den yttre som handlar om lagen och sedan den inre som handlar om själen. Sufismen är den riktning som är författarnas och poeternas syn på islam. De har samma andliga inriktning som också finns i andra religioner som kristendomen och judendomen. 

Människor som inte är enbart bokstavstrogna och blandar ihop religion och politik inser att man måste se förbi belätet, som föreställer guden. Transcendens kallade C G Jung detta. Den som fastnar i en gudabild har inte begripit att det inte finns några gränser för detta och att se förbi bilden är att se in i sig själv och där upptäcka livets glädje. Den är en andlig syn på livet, som alltid ger det mening. Hur än det yttre ser ut. 

20:32

Jaha ja det var i Pakistan detta hände. I går. Jo det finns ju så många muslimska ställen, men när ska denna religion utvecklas förbi det lågsinta. Och protesterna är nu globala om man ska tro Aftonbladet. Såväl Afghanistan som Irak är med i denna globala rörelse. Bojkott talas det om. Jovisst gör Sverige fattigare så blir bistånden indragna och lagarna ännu hårdare mot nykomlingar. 

26.1.2023

Den nye ärkebiskopen Martin Modéus tycker att alla får vara med i svenska kyrkan. Ingen behöver ens vara kristen utan det går bra med vilken tro som helst. Där har således alla som älskar koranen och Allah en chans att ta över. För det ska inte vara en kristen kyrka utan något slags socialt ställe. Vilken chans för alla muslimska ungdomar, som inte har har någon fritidsgård att gå till. Här är en öppen famn!


Här bränns USA:s och Schweiz flagga. Men meningen var att bränna den svenska flaggan. Inte lätt att få det rätt. Schweiz och Sweden är ju så lika. Nedan har dock protesterande från Lahore i Pakistan fått det rätt för sig. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar