onsdag 21 januari 2015

Ännu en ny dag

Så tänkte jag i morse när jag vaknade. På TV flimrar det förbi en kvinna, som klagar över att kommunerna inte blir fullt ut ersatta för de ensamma flyktingbarn som kommer. Det blir de ju för de svenskfödda barnen. Sedan får vi inte veta mer, snuttifieringen pågår för fullt.

Är det så att det är så orättvist att svenskfödda barn är så mycket omhändertagna än utifrån kommande? Nej, naturligtvis inte. Svenskfödda barn tas om hand av sina föräldrar. Barn kostar minst en miljon kronor att uppfostra till vuxen ålder i vårt land. Detta tar föräldrar på sig. Utifrån ensamkommande barn kostar naturligtvis mycket mer för oss alla än vad svenskfödda barn gör, för de måste tas om hand helt och hållet av samhället. De får en god man, grupphem, familjehem eller fosterfamilj och skola så att de ska likställas med svenska barn.

Ett ensamkommande flyktingbarn kostar kommunerna kring 2-3 000 kronor per dygn. Det gör inte svenskfödda barn eftersom det finns ett nätverk i form av föräldrar och släkt kring ett svenskfött barn. Staten ersätter kommunerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar