onsdag 28 januari 2015

Vi ligger illa till

UPPDATERAT
Vi står på minus och nu är det bevisat. Som land har BNP ökat, men per person har detta mått minskat i Sverige. Vad beror nu detta på? Jo vi använder mer och mer resurser sammanlagt, men eftersom vi är kring en halv miljon fler nu i Sverige än för bara några år sedan så minskar resurserna per person.

Klyftorna blir också större för de som har jobb och lön har det ganska gott fortfarande, medan pensionärer och nya invandrare har det illa. I jämförelse med sydliga Europa ligger vi naturligtvis bättre till. Där står de på stora minus medan vårt minus ligger på en procent. Tyskland ligger på plus 5 procent i BNP och vi jämför oss gärna med den starka ekonomin. BNP per capita uppgick till nästan 400 000 kronor år 2013 i Sverige. I Norge ligger BNP per capita nästan dubbelt så högt.

Bruttonationalprodukt per invånare, BNP, är lika med summan av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år, med undantag av de varorna som används under produktionen. Denna summa delas på antal invånare i landet. 

Folkpartiet vill ändra på detta genom att koppla integrationspolitiken till arbete. De vill att den som bor i Sverige ska ha bostad och regelbunden inkomst innan anhöriga får invandra, med undantag för föräldrar med barn under 18 år och konventionsflyktingar. Permanent uppehållstillstånd bör ges först när personen kan försörja sig själv. Lägre ingångslöner vill de också ha för vissa jobb, vilket ska gynna invandrare. Språkkrav vill de ha för medborgarskap och vårdnadsbidraget ska avskaffas. Det gör att invandrarkvinnor inte får jobb.

Befolkningen i Sverige uppgick förra året i december till drygt 9 743 000 invånare. För tio år sedan var vi 9 miljoner invånare.
16:23
I kväll handlar Uppdrag Granskning om muslimhat (inte islamofobi längre då) och hur muslimer som har jobbat här i 50 år plötsligt blir utsatta för attacker. Ja visst är det trist. Kan dock ha något med ovanstående att göra. Judar är utsatta för detsamma, vilket avhandlades förra veckan i Uppdrag Granskning. Här skrev jag då om detta program att det vore roligt om det var som förr i tiden när man slapp få höra vilken religion folk hade. Muslimerna ligger inte direkt på plus efter vad som hände i Paris. Och tyvärr har religionen en del med detta att göra. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar