måndag 5 januari 2015

Invandrare ska bo i städer

Naturligtvis är det sant att invandrare ska bo i städer. De olika grupper som kommer från Mellanöstern har bott i städer i tusentals år. Då när vi själva bodde mycket primitivt i vårt land eller inte alls. Samerna har dock funnits här rätt snart efter istiden, som tog slut för omkring 10 000 år sedan. I Skåne fanns renjägarläger redan för 12 000 år sedan före vår tideräkning (f.Kr)
Här syns var människor har bott längst
och mest i vårt land

 genom de fornlämningar
som har hittats.
vid isens rand. Självklart kan de invandrare som kommer nu inte bo ute i skogen utan stimulans från civilisationen. De är vana vid att kunna kommunicera och utbyta tankar och utvecklas som människor dagligen. De är inte skogsmänniskor eller norrlänningar. 


I Danmark finns det bevis för att invandrare är stadsmänniskor eftersom det där går att slå upp i statistiken var de bor. De befinner sig runt och i Köpenhamn i stor utsträckning, vilket går att se på den här kartan. Sjutton procent av befolkningen där är invandrare eller barn till dem. Drygt 30 procent är invandrare i vissa områden och på vissa postnummer dominerar invandrare i Danmark.

Allt som allt är invandrarna och deras barn 626 000 i Danmark. En liten siffra jämfört med Sverige. Dock har landet allt som allt 5,6 miljoner invånare i befolkningen. Sverige har kring 9,5 miljoner och invandrare är omkring 1,5 miljoner. Det är således de som är födda i ett annat land än Sverige. Barnen räknas inte in om de är födda här. Nästan 16 procent av befolkningen i Sverige är född utomlands mot omkring 10 procent i Danmark (inklusive barnen). I Sverige är den siffran kring 20 procent med två föräldrar födda utomlands.

De äldsta boplatserna i Skåne kan vi inte längre se eftersom de ligger under vatten. Där sjunker landet istället för att höja sig efter isen, som marken fortfarande gör längre norrut. Så därför är det inte någon bra idé att låta Malmö breda ut sig över Skåne. De sydligaste delarna kommer att försvinna i havet. Det beror inte på att havet höjer sig, utan på att landet sjunker. Det är ett ohjälpligt geologiskt fenomen.

Var fjärde invandrare bosatte sig Stockholm, Göteborg eller Malmö under 2013. Till Malmö invandrade medborgare från Sverige, Danmark, Syrien och Somalia. Till Stockholm kom flest personer med svenskt medborgarskap och sedan indier, polska medborgare och medborgare från Syrien. 

I Göteborg bosatte sig svenska medborgare samt somaliska, syriska och polska medborgare i den ordningen. Att man är svensk medborgare behöver inte betyda att man är född här. Invandrare som har fått asyl flyttar mest jämfört med människor, som är födda här, vilket är rätt naturligt. De vill bo med landsmän eller släkt. De äldsta städerna i Mellanöstern är kring 2 000 år gamla. I Sverige är Stockholm kring 800 år gammal. Utvecklingen mot uppdelning av befolkningen har pågått länge och med den hastighet, som befolkningen nu förnyas, finns det uppenbarligen ingen möjlighet till integration. De närmaste åren väntas flera hundratusen nya invandra till Sverige. Malmö stad har kring 313 000 invånare och väntas ha cirka 338 000 år 2018.

Danmark har börjat oroa sig för att Sverige nu ska bli transportland av nya invånare också till grannländerna. Detta eftersom invandringen till Sverige är så stor. Särskilt oroar de som kommer hit från Syrien och som snabbt blir svenska medborgare. De kan sedan flytta till Danmark om de vill och bli del av välfärden där från dag ett, dvs få bidrag. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar