onsdag 30 september 2015

Tiggarna får flytta hem

Det säger migrationsminister Morgan Johansson om dagens situation med ockuperande tiggare. Det finns hundratals ockuperade markområden i Sverige. Han ska tillsätta en utredning, som ska göra det enklare för markägare att bli av med ockuperande kåkstäder. Antingen får de flytta hem eller också bosätta sig legalt på en camping eller hyra rum, menar migrationsministern. Senast den 30 maj nästa år ska utredningen var klar med hur det ska bli lättare att bli av med ockuperande människor. Men lagstiftningen kommer inte att vara på plats förrän tidigast år 2017.

Det är redan nu enkelt att riva tiggarläger och köra bort de som har ockuperat så kallad platsmark. Så skedde senast här på Värmdö. Det handlar om att använda ordningsstadgan och se till att forsla bort det tiggarläger som har byggts. Polisen gav de boende på Värmdö ett dygn att flytta. Sedan revs lägret, som låg bakom ett köpcentrum. Allmän platsmark är gator, torg och parker. I Malmö är det ett privat fastighetsbolag som äger tomten som är ockuperad av fyrahundra tiggare. Malmö kommun har använt sig av miljölagen för att få bort de boende, men det har hittills inte lyckats. Det är fastighetsägaren som blir skyldig till nedskräpningen och också till bosättningen i slutänden. Denne skulle ha förhindrat detta från början anses det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar