måndag 14 september 2015

Vi byter befolkning

De senaste femton åren har kring 900 000 av vår befolkning antingen varit invandrare eller haft åtmintone en förälder som har varit det. Betyder detta att vi byter ut vår svenska befolkning mot något annat? Nu när kring 4 000 har kommit som flyktingar och asylsökande den senaste veckan. Vad blir det om man drar ut det i statistisk längd. Jo det betyder om detta fortsätter att vi i allt snabbare takt får in massor av unga män och att befolkningen snart kommer att bestå av män mellan 20-44 år och att kvinnor kommer att fortsätta att vara i minoritet. För första gången någonsin har detta hänt i år att männen är fler än kvinnorna i vårt land. 

Gör det något? Är inte män bra på att bygga ett land? Behövs inte deras styrka till detta och naturen i Sverige är väl inte elakare mot män än mot kvinnor. Behövs inte dessa unga män för att bygga landet ännu en gång? Vad ska vi göra de närmaste årtiondena då vi behöver män? De gamla dör undan och Sverige kommer att få en befolkning bestående av invandrare från Mellanöstern och Afrika. I de värsta scenariorna kommer inbördeskrigen att flytta hit. I helgen rök turkar och kurder ihop och en bomb sprängdes i Fittja bredvid en kurdisk lokal. Behöver vi bry oss? Är denna bit av jorden helig för oss?

Nej det tycker jag inte. Våra efterlevande behöver inte bo i det här landet. Naturen är inte särskilt vänlig mot befolkningen här även om vi inte har så många och starka jordbävningar eller vulkanutbrott. Vintrarna är inte roliga. Det skulle inte gå att bo här överhuvudtaget om inte Golfströmmen fanns och en del har menat att den kommer att försvinna när jorden värms upp. Överbefolkningen på jorden kommer inte att försvinna. Den lär vara uppe i tio miljarder innan något drastiskt inträffar. Sägs det. Kring 2050 är vi dessa tio miljarder.

De länder som kommer att befolkas snabbast är också de fattigaste och finns i Afrika: Angola, Burundi, Kongo-Kinshasa, Malawi, Mali, Niger, Somalia, Tanzania, Uganda och Zambia. Världen är på väg mot en katastrof hur man än ser det. Det betyder att vissa områden kommer att vara mycket fattiga och i fortsättningen kommer också andra områden att vara rikare. Det är paradoxalt nog människans vetenskapliga utveckling, som gör att vi översvämmar planeten och att det finns så många fattiga. Afrika och Mellanöstern kan inte klara sig själva. De kommer ständigt att vara beroende av hjälp från Västvärlden. Inget annat är inom synhåll.

På kort sikt kommer vi att ta emot kanske 200 000 flyktingar i Sverige. Siffrorna är på väg åt det hållet. Men nu stoppar Ungern och också Tyskland mottagandet. Det är ett brott mot EU:s regler om den fria rörligheten, men nödvändigt i dagsläget tycker båda länderna. EU knakar i fogarna eftersom flera länder inte vill ta emot flyktingar. Och naturligtvis skulle det vara bättre att hjälpa dem i närområdet, som de har flytt ifrån. Länderna omkring Syrien. Men nu har de stora hjälporganisationerna så lite pengar att de måste dra ned på matransonerna. Det blir allt sämre i dessa områden. I dag är det krismöte igen i EU om allt detta. Migrationsministrarna från de olika länderna möts.
Människor i Malawi på flykt undan översvämningar i vintras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar