måndag 23 februari 2015

Flyktingar kostar mer än biståndet

Det är nu uträknat och klart. Flyktingströmmen till Sverige kostar 1,35 procent av BNP per år, vilket är större än Sveriges bistånd till hela världen. Joakim Ruist har räknat ut att Sverige har haft den största invandringen per capita hela tiden sedan början av 80-talet.

Hela invandringen kostar per år kring 50 miljarder. Detta är nettokostnaden eftersom det tar sex-sju år för en flykting att komma i arbete. Uteblivna skatter slår hårdare än försörjningsstödet, menar Joakim Ruist. Han har konstaterat att socialbidragen och kostnader för skola och annan omsorg gör att det blir minus i den svenska kassan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar