torsdag 13 juni 2019

Friska invandrare blir sjuka i Sverige

Invandrare som är friska och har färre sjukdomar än svenskar när de kommer blir mer sjuka efter några år. Ensamkommande barn får mer psykiatrisk vård än svenskar. Alla invandrare får fler välfärdssjukdomar som fetma och diabetes efter några år i Sverige. Vi vet att de arbetar i mindre utsträckning än svenskar. Detta medför stillasittande och sämre hälsa. De har sämre tandhälsa när de kommer, men det är ordnat efter fem år. Det kostar ju ingenting för dem. De har också mindre problem med sjukdomar orsakade av för mycket alkohol. I muslimska länder ingår det i kulturen att inte dricka alkohol. Det är Folkhälsomyndigheten som har tagit reda på fakta, men tyvärr sträcker sig inte undersökningen längre än till och med 2014. Innan den stora anstormningen av invandrare från Mellanöstern.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar