söndag 9 juni 2019

Utan el stannar Sverige

Att det inte längre finns el för att bygga bostäder eller nya företag är ett faktum. Detta som är så svårt att begripa att Sverige inte längre ska kunna försörja sina invånare med det absolut nödvändigaste för all verksamhet och för liv. Ansvarig energiminister för detta är Anders Ygeman, men han säger ingenting. Själv har jag Vattenfall som leverantör. Den dagen statliga Vattenfall säger att nu går det inte att leverera mer el. Då dör bygden. Så enkelt och självklart. 

Nya kraftledningar tar upp till tio år att bygga eftersom det är en långsam och byråkratisk process att ordna detta. Eftersom siktet för Sverige är inställt på att bli ett mycket mer miljövänligt land och därmed få en klimatneutral industri till 2045, så behövs massor med el. Elen behöver gå upp 30 procent i användning i fabriker och hushåll plus då alla elbilar, som ständigt behöver laddas. Som bekant ökar ju befolkningen i rekordfart och lär inte minska nu när det är bestämt att anhöriga får invandra igen. Framtiden ser ut som så att elanvändning måste begränsas till vissa tider, helt enkelt ransoneras för el är ju en färskvara. Den konsumeras när den görs.

Och vi stackare som bor på landet kommer väl inom sinom tid tvingas att flytta till städer och små betongfack till lägenheter. Vi som bor i ett så kallt land fortfarande och har elelement, för klimatet ändras inte tillräckligt snabbt och att använda el för uppvärmning av hus lär bli förbjudet. Om nuvarande regering får bestämma. Likaså att använda el för att kyla våra hus när sommaren slår till. Halva elräkningen består av skatt redan nu. 

Men först drabbas industrier som Pågens bageri i Malmö, som inte får bygga ut. Eller ventilationsföretaget Lindab i Båstad. Företagen får bygga sina nya fabriker utomlands istället. Tunnelbanan i Stockholm riskerar att inte kunna byggas ut heller, för elföretaget här har beslutat att dra ned på elproduktionen i sitt kraftvärmeverk. Det är för höga skatter på den sortens el. Och kärnkraft ska vi absolut inte ha så Ringhals båda kärnkraftverk ska stänga. Regeringspartierna är totalt emot att det ska finnas tillräckligt med el i Sverige. Varken socialdemokraterna, miljöpartiet, centern eller vänstern är för att vi kan producera tillräckligt med el.

För min egen del blir lösningen att elda mer med ved. Den blir billigare än elen på vintern, fast kräver mycket mer arbete. Hushållen måste jobba mer och klara sig själva. Backa hundra år eller så. Och hur ska det gå med våra skogar om alla ska elda upp dem? Det gick nog bra för ett sekel sedan när alla bodde smått och befolkningen var ungefär hälften mot nu, men i framtiden? Elföretagen hittar redan nu på nya avgifter som kan höjas hela tiden för att täcka sina kostnader för om- och utbyggnad. 

Befolkningen ska öka med kring 100 000 per år i närmaste framtiden. För att upprätthålla vår välfärd  enligt vissa. Vi importerar människor, som vi tycker synd om som om de fortfarande var slavar åt de vita. Men nu ska vi göra gott och betala dem livslångt för deras förfäders och deras egna lidanden. Den synen på världen får genomslag genom neddragningar för den övriga befolkningen. Och också genom tron på att vi är ansvariga för förändringar i klimatet.

Redan i år är det elbrist
och värre lär det bli.
Faksimil från Energiföretagen. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar