lördag 15 juni 2019

Kvinnorna borde säga nej till fler barn


Att människan är en invasiv art är ett faktum och att kvinnor föder för många barn likaså. Mest i så kallade utvecklingsländer, för där är barnen en rikedom. Det är vanligt med sex barn i Somalia till exempel. I Afghanistan föds ungefär fem barn per kvinna. I Kongo fem barn per kvinna. I Mali sex barn per kvinna. Tanzania hade åtta miljoner invånare 1950 och har nu 50 miljoner. Beror av minskad barnadödlighet. Och stora födelsetal på fem barn per kvinna. Går inte att häva fattigdom då. Ingen ska leva i extrem global fattigdom är det tänkt av FN år 2030. Hur ska detta uppnås? Det föds drygt fyra barn varje sekund på jorden. Två personer dör också varje sekund, men jordens befolkning ökar. 

Det som mest förstör vår miljö är att människorna brer ut sig som en inkräktande art överallt på jorden. Jag ser det i min egen miljö där det förr - för bara 30 år sedan - fanns många olika sorters småfåglar, fladdermöss, lärkor och näktergalar. Här har kråkorna, korparna och skatorna tagit över. Ekarna dör där jag bor. Detta träd som var så viktigt förr. Det beror av att de djur som åt ekstyltmalen inte längre finns här för kummin, hundkäx, fänkål eller morötter odlas inte längre i närheten. Åkrarna plöjs inte utan det är bara hus överallt. Alla tomter styckas och fler hus tillkommer. Det är husen det handlar om, för att människorna brer ut sig tar död på ekarna. Ekstyltmalen tycker om att övervintra i hus. Området där jag bor är på 147 hektar (en hektar 10 000 kvadrat) och där bor kring 1 000 personer. Glest befolkat således. Ändå förstörs miljön.

Vi blir åtta miljarder inom några år på jorden. Det sliter på naturen. I Sverige föds kring 115 000 barn per år. Det beror av att det finns många födande kvinnor i Sverige. Kring 90 000 personer dör varje år. Befolkningen ökar och det är knappt om resurser. Vi kommer att vara 11 miljoner inom ett fåtal år. Det kommer att ske så tidigt som 2026 eftersom vi importerar människor. Alla behöver bo och leva i vårt avlånga land. Där bara ungefär hälften duger att bebo. Det tycker de som kommer hit. Vintrarna är för långa, kalla och mörka i norra Sverige. 

Om nu koldioxid är en så farlig gas så är det också bra att begränsa utvecklingen av mänskligheten för vi andas ut denna gas varje sekund, men sådant vågar politikerna inte prata om. Det är bra för Sverige med större befolkning för då kan de utnyttjas i industrin precis som tidigare finländare var en bra importvara till Sverige. Vi lever i ett sådant samhälle där människor utnyttjar varandra. Där vår store ledare i Sverige är värd 176 000 kronor i månaden, som vi andra arbetar ihop, medan en fattigpensionär är värd mindre än 11 830 kronor per månad fast denne pensionär har arbetat för att få sin pension. 

Vi kommer att förstöra miljön för varandra, den saken är klar, om inte befolkningen på jorden minskar. Det handlar inte om klimatet utan just om miljön. Eller också kommer någon ny epidemi att slå ut befolkningar. Eller krig. Det är en övertro på teknik och människans uppfinningsrikedom som styr oss. Precis som det var under romarriket, där slavar var de som åstadkom allt byggande som deras makthavare kunde uppfinna. Det fungerade inte till slut utan primitivare folk tog över deras länder. Precis det som sker nu i dag. Eliten på jorden drömmer om att kunna flytta till en ny planet. Bara en dröm. Vår planet är den enda vi har. 


Det är Asien och Afrika som är huvudvärken
 vad gäller befolkningsutvecklingen.
Också FN förstår det. Jordens överbefolkning år 2015.
Faksimil från Wikipedia.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar