lördag 2 april 2016

Abo Raad islamismens ledare i Sverige

UPPDATERAT
Gefle Dagblad har gjort en lång granskning av salafismen och dess företrädare imamen Abo Raad i Gävle. Jag uppmärksammade detta förra året för redan då granskade Gefle Dagblad moskén i Gävle. Tidningen menar att Abo Raad är islamismens ledare i Sverige. Hela denna religiösa härva grundar sig i att shiamuslimerna fick makten i Irak efter Saddam Husseins fall. Detta är ett inbördeskrig mellan olika religiösa riktningar som har olika förespråkare ute i världen och själva religionen islam har backat tillbaka till 600-talet. Den islamska republiken i Iran har sedan 1979 skärpt motsättningarna i de olika -ismerna. Och detta i sin tur drabbar nu Europa. 

Det vore väl gott och väl om detta enbart rörde sig om filosofiska tvister om vem som hade rätt, men som alla vet är det bomber och självmordsterrorister inblandade i detta. Sunnimuslimer anser att de praktiserar rätt sorts islam och att shiamuslimer inte är riktiga muslimer. Sunni är den riktning som följer profetens läror i grunden och bokstavligen och är den största riktningen inom islam. Man kan säga att hela islam är i uppror på djupet och att detta nu också drabbar kristna länder.

Förhållandet mellan sunni och shia har ständigt präglats av maktambitioner, vilket är fallet nu också när kalifatet ses som något som ska ta över världen. I det sammanhanget har moskén i Gävle nu utmärkt sig som företrädare för sunni och att det är rätt att bege sig till Syrien och kämpa för den delen av islams ideal genom vilka metoder som helst. För min egen del tycker jag att de får gärna slåss, men det problematiska blir när de blandar in hela världen i sina egna maktstrider. 

Säpo har besökt moskén i Gävle och fört en dialog med de som sitter där i styrelsen. Det lär dock inte hjälpa. Det allvarliga senast är att Gefle Dagblads chefredaktör Anna Gullberg har dödshotats av en nära släkting till imamen i Gävle. Hotet framfördes i samtal med en polischef. Den här konflikten lär inte läggas bi på länge än eftersom dessa riktningar inom islam nu är i sådant uppror. Och står i motsats till kristendomen. Under islams lugna tider har de olika inbördes inriktningarnas motsättningar tonats ned, men nu är dessa i hög grad uppe vid ytan inom islam. Detta eftersom politik och religion blandas ihop.

Det går inte att prata förnuft eller logik med företrädare för radikala religioner eftersom dessa människor är gripna av känslomässiga djupa arketyper, som finns i grunden hos människor. Hos oss svenskar i allmänhet finns inte längre detta uppe vid ytan eftersom vi inte har haft svåra politiska motsättningar inom eller utom landet sedan ett par hundra år. Men att vi nu har  fått in så många olika kulturella -ismer i landet genom de nya människor som kommer hit gör att också infödda grips av olika sedan länge helt bortglömda -ismer och i det sammanhanget ska exempelvis Soldiers of Odin ses. Det är en militant grupp som kommer från Finland och som grundades så sent som förra året. Naturligtvis får då islamister några att bekämpa. 

Alla sådana djupare känslomässiga stämningar rör upp arketyper särskilt hos unga män, som inte kan hitta någon mening med livet. Unga män behöver tas i anspråk av samhället, precis som unga kvinnor. Det ingår i ungdomen att vilja uträtta något i det samhälle där man lever. Och skolan ska också fostra människor in i detta. På ett positivt sätt, inte så att de tycker att de lika gärna kan bli självmordsbombare och offra sig på det viset totalt och fysiskt på ett mycket negativt sätt.
10:57
Här berättar gymnasieläraren Peter Olofsson i Göteborg hur det går när samhället har förlorat kontrollen över ungdomen, som ska fostras. Dagens elever är kassakor som det är dyrt att förlora. De blir lätt kränkta och en anmälan om kränkning kan bli dyr för skolan. Den nedåtgående spiralen har börjat. Skillnaden mot när jag gick i gymnasiet är slående. Då sågs vi som eliten i samhället och var det också. Lärarna försökte ge oss även av den livskunskap de hade. Inte bara av pluggfakta. De såg oss som deras efterföljare. De som skulle bära upp samhället. Och det gjorde vi också. Men på den tiden var samhället homogent och skolan var statlig. År 1991 genomförde dåvarande skolminister Göran Persson tillsammans med Vänsterpartiet kommunisterna en reform som gjorde skolan kommunal. Privata skolor som finns i dag finansieras också med skattemedel. Stökiga elever har fått makten över de vuxna genom pengar knutna till dem, som vi vuxna alla betalar.
Ett fotomontage från första världskriget.
 Soldater som offrar livet för sitt land är en påminnelse
om kretsgången död och pånyttfödelse.
Ett tema som vilar på arketypen om
hjälten som offrar sig. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar