fredag 15 april 2016

DO får betala utebliven handskakning

En kvinna som tilldömdes 75 000 kronor för utebliven läkarundersökning för att hon vägrade skaka hand har nu istället fråntagits denna summa av hovrätten. Det var Diskrimineringsombudsmannen som drev hennes fall och som ska betala rättegångskostnaderna istället. Kvinnan hade sin man med sig och en kvinnlig tolk och vårdbolaget menade att det var makens irritation som gjorde att det inte gick att genomföra undersökningen på ett patientsäkert sätt. Därför ställdes denna in och patienten remitterades till en kvinnlig läkare. 

Hovrätten menar nu att det är så många motstridiga uppgifter från undersökningen att det inte går att fälla läkaren för diskriminering. DO har inte visat omständigheter som gör att patienten kan anses diskriminerad säger hovrätten. DO ska nu betala 335 000 i rättegångskostnader.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar