torsdag 28 april 2016

Inga öppna gränser i sommar

Det blir inga öppna gränser i Sverige under två veckor i början av juli vilket var tanken. Det skulle vara ett slags karenstid, men nu har regeringen och moderaterna ändrat sig. Kontrollerna av pass och id-kort kunde bara fortgå ett halvår i taget var tanken och därför skulle det vara ett uppehåll. I Tyskland finns i dag en halv miljon flyktingar, som inte är registrerade. De kan röra sig mot Sverige om gränserna återigen är öppna. EU skulle också pausa den inre gränskontrollen under samma tid och det riskerade att bli kaos. 

Som mest kom det 10 000 i veckan förra året och i Sverige är alla boenden fyllda redan nu. Prognosen för nya migranter har skrivits ned, men fortfarande behövs 55 miljarder för att ta hand om dem. Cirka 170 000 är just nu inskrivna i systemet. Nu tror Migrationsverket att omkring 60 000 nya ska komma i år. Asylsökande ska inte längre få permanent uppehållstillstånd utan bara tillfälligt och när det gäller anhöriginvandring skärps också kraven samt att anhörig ska kunna försörjas av den som redan är här. Detta kommer att gälla från den 31 maj 2016.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar