fredag 29 april 2016

Storbritannien invaderad av migranter

Massmigrationen till Storbritannien har gjort att landets befolkning har blivit tättbebott nästan överallt. Sedan millennieskiftet har London, Portsmouth, Luton och Southampton ökat sina befolkningar med mer än 10 procent. Numera bor omkring 5 000 personer per kvadratkilometer på dessa platser. Det har inneburit problem med att hitta skolor för barnen och att huspriserna har gått i höjden. England ligger på andra plats i Europa i folktäthet efter Nederländerna. Två tredjedelar av folkökningen under de senaste decennierna beror av invandring.

Sveriges invånartäthet ligger på 22 invånare per kvadratkilometer. På så vis har Fredrik Reinfeldt rätt i att vårt land mest består av tomma ytor. Det kan bero av att vårt klimat är så hårt. Skottland hade 267 invånare per kvadratkilometer år 2014 och är därmed minst tätbefolkat i Storbritannien. Precis som i Sverige finns problem med bostäder och transportmedel i de tätast befolkade delarna. En stor del av migrationen till landet består av EU-medborgare som har kommit för att arbeta, vilket i sin tur kan påverka valet i juni angående om landet ska lämna EU eller inte.

Storbritanniens yta är på drygt 244 000 kvadratkilometer och befolkningen uppgår till 64 miljoner. Frankrike har som jämförelse mer än 551 000 kvadratkilometer landyta och en befolkning på 66 miljoner invånare. Sveriges yta är mer än 450 000 kvadratkilometer och har kring 10 miljoner invånare. 
Den här statistiken är i huvudsak från 2011. Sedan dess
har befolkningarna ökat starkt överallt till följd av invandring. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar