tisdag 19 april 2016

Kaplan symptom på något värre

UPPDATERAT
Låt oss för ett ögonblick stanna vid vad som hände i går när bostadsminister Mehmet Kaplan fick gå. Han har inte gjort något fel och är absolut trogen alla demokratiska ideal, men en smula liberal har han väl varit som har velat umgås med alla sorters människor. Till alldeles nyss så var det helt okej i den liberala kristna världen att vara sådan. För har det inte varit så att också Broderskapsrörelsen som numera heter Tro och Solidaritet inom socialdemokratin med Peter Weiderud var likadan? Och fortsätter den inte att vara detta under Ulf Bjereld?

Synen på utanförskapet är fortfarande att man måste ta in alla i värmen och gemenskapen, så att sparka en minister för att denne håller kontakt med alla grupper är inte bra. Sådan har synen varit ända tills i går. Man kan inte utestänga vissa grupper för då blir de extremister. Och för att inte själv åstadkomma mer extremism så gäller det att var tydlig med sina egna ståndpunkter. Men antisemitismen har varit legio också i detta sällskap Tro och Solidaritet. Palestina var det land som skulle försvaras och mycket riktigt så skyndade sig regeringen att betrakta detta område som ett eget land i oktober 2014. Vi älskar araber. Och särskilt de som har makten i Mellanöstern.

Det här synsättet var att backa till Olof Palmes tid då vi kunde föra en egen utrikespolitik och inte var medlemmar i något EU. Sverige som land har sedan gammalt haft en särskild ställning eftersom det var ett land som förhöll sig utanför och ville vara neutralt. Och Palestina på Olof Palmes tid var liktydigt med PLO och Yassir Arafat, som Sverige tyckte så mycket om. Men numera vill vi ingå i FN:s inre krets och få vara med i säkerhetsrådet. Utrikesminister Margot Wallström vill ha denna plattform för att kunna påverka och föra världen mot en mer extrem ståndpunkt, som hon själv har. 

Det som hände i går och som större delen av svenska folket tycker var bra, tre av fyra gillar vad som skedde, är ett tecken på att något är allvarligt fel i landet, men att det pågår en omsvängning sedan det har upptäckts att det är så att vi fostrar terrorister i landet. Och att dessa inte är vaccinerade genom att de har vuxit upp i ett Sverige med demokratiska värderingar. Vi är inte bättre än Belgien på att ta hand om ungdomarna. Och vi har importerat märkliga värderingar med de islamska företrädare inom muslimerna som står för extrema åsikter och tycker att IS är bra.

Vi har helt enkelt all världens problem inom vårt landområde inuti de människor som redan bor här. Helt naivt har socialdemokrater och liberaler tyckt att visst ska dessa få vara som de är. Och nu börjar det att visa sig hur de kan vara. Att Mehmet Kaplan blev miljöpartist gjorde att han gick in i ett litet och lätt påverkat parti. Det gick att fortsätta vara den han var utan större problem ända tills i går. Och med emfas så försvarades han också i går av miljöpartisterna Fridolin och Romson. Han har aldrig varit något annat än demokrat och alltid haft antirasistiska värderingar.  Jo som jag skrev när han framträdde i Rapport och försvarade sig för bara några dagar sedan: han är en charmig orm. Vad någon säger räknas faktiskt inte när handlingarna visar på något annat. Och långsamt svänger nu den naiva liberala ståndpunkten att alla får tycka vad de vill bara de håller upp ett skynke med demokratiska och antirasistiska värderingar.

Här skrev jag om hans avgång.

8:49
För övrigt skulle nog inte Åsa Romson har ställt upp på den långa intervjun i morse i Gomorron Sverige. Hon ville inte svara på varför Kaplan avgick utan försvarade honom också när det gällde hur han hade varit vid "olyckorna" 9.11. Alla som var med vet att det inte var några olyckor utan ett fullt medvetet terroristdåd då i New York. Ett terroristattentat som tog flera tusen oskyldiga människors liv.
9:54
Det hon menade var att det blev så synd om muslimer då. Det var det som var "olyckorna". Hon befinner sig så långt ifrån hur vanliga människor tänker att hon inte förmår uttrycka sig klart. Skrämmande. 
10:39
För övrigt så säger Fridolin att han har jobbat med Kaplan i 20 år och kan gå i god för honom på grund av detta. Han är så ivrig att försvara Kaplan att han inte ens förstår att han inte kan ha jobbat med honom i 20 år. Då var Fridolin själv nämligen bara tolv år. Men miljöpartiet har väl alltid varit ett barnprogram?
18:45
Nu har Daily Mail också upptäckt Åsa Romson och att hon har beskrivit 9.11 som "olyckor".
Nej inte Åsa "olyckan" Romson utan Ted "olyckan" Åström från ett barnprogram.
Men liknar inte miljöpartiet ett barnprogram?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar