fredag 1 april 2016

IS lägger ned sig själva

UPPDATERAT
Islamska staten (IS) har insett att de inte är religiösa utan enbart har varit ute efter makt och pengar. Därmed tar de beslutet att upphöra och löser upp sig själva. Eftersom många av dem är kriminella i hemländerna har nu alla imamer i hela världen slutit sig samman för att berätta för dem att de inte är religiösa, utan istället mördare och att sharialagar är förkastliga. Imamerna vill att alla som vill vara religiösa istället ska vända sig till kristendomen och då helst katolicismen för påven är en äkta ödmjuk religiös människa, som har tvättat och kysst flyktingars fötter nu senast under påsken.

Ledaren för IS Abu Bakr al-Baghdadi säger att han fick en uppenbarelse på väg till Bagdad där han mötte en ljusgestalt som sade till honom: varför förföljer du mig. Han insåg att det var Jesus Kristus han hade mött där på vägen. Och denne man visade honom lidandet i världen och vad som skulle bli hans egen död. Han insåg då att han ville leva och inte efter döden behöva ta ställning till sitt eget eviga straff för de ogärningar han hade gjort. Och att pratet om 72 oskulder och all världens rikedomar i livet efter detta inte var sant. Det var enbart fantasier som skrupelfria imamer hade tutat i ungdomar, som ville leva utan gränser i denna värld.

Abu Bakr al-Baghdadi vill särskilt be sina fruar och sina barn om förlåtelse för sitt liv. Han förstod inte vad han gjorde och han var blind för de konsekvenser hans handlingar hade. Så säger han i ett uttalande. IS kommer att rusta ned så fort det går i de länder där de har stridit och en stor fredskonferens kommer att äga rum i slutet på april tillsammans med FN och de stridande parterna. Mellanöstern ska byggas upp igen och folken ska kunna återvända till sina hemländer. Ett nytt liv i fred kan inledas för dessa plågade människor. 
10:03
Vilken tur att islamismen inte längre behöver bekämpas, vilket terrorforskaren Magnus Norell tror i dag i Göteborgs-Posten. Han menar att det är dags att ta förtrycket av kvinnor i förorterna på allvar och inte behandla alla muslimer över en kam och låta extrema organisationer påverka svensk politik. Bara kring en fjärdedel av muslimerna är ens med i några muslimska organisationer i Sverige. Således är de inte representativa på samma sätt som exempelvis svenska kyrkan där fortfarande 63 procent av svenska folket är medlemmar.

Men den samordnande experten mot våldsbejakande extremism Mona Sahlin har inte vågat att ta itu med alla de problem som just jihadismen har medfört under lång tid. Våldet har tystat alla oss som har jobbat i medierna och som har velat använda yttrandefriheten, men inte har fått detta. Vilken härlig tid vi lever i när IS själva har insett att de gick på mörkrets väg och nu är totalt omvända!
2.4.2016
Jag har fått frågan om ovanstående är ett aprilskämt. Jag har svarat att det är en önskedröm eller ett aprilskämt om ni så vill. Jag tänkte att jag som annars är så allvarlig för det mesta skulle töja lite på gränserna. Men det är verkligen en önskedröm. Sådant kan hända att människor faktiskt själva upptäcker att de har burit sig urbota dumt åt. Eller förfärligt. Dock tror jag inte det är möjligt här. Det måste nog till ett väsentligt antal fler döda innan detta angrepp från det omedvetna har gått över hos mänskligheten för den här gången. Eller som psykiatern C G Jung brukade uttrycka det: Djävulen vill leva med hur detta ska låta sig göras i framtiden är svårförståeligt. Han upplevde två världskrig under sitt liv.


Påven tvättar och kysser fötterna på tolv unga flyktingar. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar