torsdag 27 september 2018

Mansnamnen ska bytas ut

Det svenska
sättet att bokstavera.
 
Det internationella sättet
att bokstavera. 
Rättviseförmedlingen och Fredrika Bremerförbundet tycker att bokstaveringsalfabetet är gammaldags och bör bytas ut. Istället för Petter kan man tänka sig Pippi och istället för Kalle föreslås Khaled. Varför inte Muhammed istället för Martin? Det räcker nu tycker försvaret som använder dessa namn vid stressande tillfällen och varenda förband har ett namn som bygger på det svenska bokstaveringssättet. Annars kunde ju organisationerna föreslå att vi ska gå över till det internationella sättet att bokstavera. Ni vet Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India osv. Men det sättet handlar ju inte om jämlikhet in i kaklet. Och detta sätt är förstås förkastligt. Det bygger ju på det engelska och amerikanska sättet att prata. Usch och fy!

PS. För övrigt håller jag med Widar Andersson som tycker att tjänstemännen på regeringskansliet inte ska ha sin arbetsplats som en lekstuga. "Försöken att partipolitisera regeringskansliet genom angrepp på i det här fallet borgerliga partier och SD är en lek med elden. Vårt politiska system står och faller med opartiska och professionellt trovärdiga myndigheter." Apropå att 261 tjänstemän har velat ha försäkringar att nästa regering ska följa de mänskliga rättigheterna. Man dånar! DS. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar