onsdag 14 september 2016

Europeiska bosnier integrerades bäst

Bosnier har enligt undersökningar kunnat intregreras bäst av alla flyktinggrupper i Sverige. De kom i början av 90-talet och de första åren gick det inte så bra att få dem i arbete. Det var lågkonjunktur i Sverige och de förblev arbetslösa i hög grad under de första fyra åren, men numera är de integrerade och ungdomarna mellan 24-29 år arbetar ibland till och med mer än infödda ungdomar. 

Bosnierna flyttade i hög grad till Göteborg och Malmö för där bodde sedan tidigare människor från ex-Jugoslavien. De hade ofta kommit hit på 60-talet när det var lätt att få jobb. Det fanns således en tradition med arbete i gruppen. Bosnierna flyttade också in i Småland till orter där det sedan gammalt fanns idoga människor, som i Gnosjö och Vaggeryd. Där hade nu 2013 77 procent av männen och 52 procent av kvinnorna jobb. I Malmö var det 14 procent av männen respektive 9 procent av kvinnorna som hade jobb. En stor skillnad under samma år.

Detta är således en europeisk grupp människor med inte nödvändigtvis muslimskt ursprung utan bosnier kan vara kristna katoliker. I dag är omkring 40 procent muslimer i Bosnien-Hercegovina. Kriget har gjort att barnen till de som flydde har velat läsa vidare på universitet, mer än infödda svenskar. Skillnaden är kring 15 procent fler i universitetsstudier för bosnier än för svenska ungdomar. Språket och nätverk är viktiga förklaringar till integrationen. 

Uppenbarligen föreligger också kulturella skillnader i olika delar av Sverige i samma folkgrupp. Det kan vara på grund av att det är svårt med arbete i Skåne och Göteborg. Men bosnier väljer ändå att bo kvar där nära sina landsmän. Det är viktigare än arbete. Och ifall många är arbetslösa och går på bidrag blir detta också en livsstil.  I förorterna som Rinkeby och Tensta i Stockholm är omkring 50 procent av männen och 40 procent av kvinnorna arbetslösa. Så såg det också ut i 38 förorter, som undersöktes i slutet av förra året. Nya invandrare vill ändå bo i dessa förorter, för där finns deras landsmän och där känner de sig hemma.
Skillnad i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda i olika länder.
Detta var för några år sedan och har eskalerat. Det kan ni se här.
Svenskar försörjer en befolkning som kommer från andra länder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar