onsdag 21 september 2016

Idiotiska idéer från Världsbanken

Öland är till ytan större än Hongkong.
Här skulle sju miljoner flyktingar
kunna bo i ett eget land. 
Sverige kunde inrätta en särskild stat för flyktingar inom landet med egna lagar och regler, låga löner och långa arbetstider. Det föreslår Paul Romer, tillträdande chefsekonom vid Världsbanken. Han har ingen han behöver redovisa hållbarheten i sina idéer för utan ska tänka fritt. Han grundar denna idé på Hongkong, som från början var en brittisk kronkoloni, som tog emot miljoner flyktingar och med hjälp av dessa skapade ett välstånd. 

Paul Romer bryr sig inte om att Hongkong började som enskild brittisk kronkoloni under 1800-talet då förutsättningarna i världen var helt annorlunda än nu. Och i Sverige har vi inte övergett tanken på att de asylsökandena är förmer än vi och därför ska försörjas av oss så länge de behöver. Vi bugar och bockar. Så var aldrig fallet med de kineser som flydde från det kommunistiska Kina under 1900-talet. Och Hongkong är inte ens i dag en demokrati.

Hongkong var centralort för sjöfart och handel sedan århundraden på grund av sitt läge. Nu är det Kina som driver tillväxten sedan Hongkong gick tillbaka till att bli en del av Kina 1997. Det är svårt att begripa hur detta överhuvudtaget skulle gå till i Sverige. Vårt land har en helt annan utveckling och ligger långt från övriga världen. Förmodligen har Paul Romer menat att vi som i storlek när det gäller befolkning inte är mycket större än Hongkong vore ett lämpligt område att testa. Vi som har så tomma skogar och ängar.

Hongkong är inte ens till ytan lika stort som Öland. Så där kunde det då få plats kring sju miljoner flyktingar som kunde bo under slavliknande förhållanden, tycker Paul Romer. Han tänker nog inte heller på att klimatet i Hongkong är subtropiskt och fuktigt. Här är det tempererat. Första vintern skulle ta död på de flesta på detta självförsörjande område. Varför han ens har fått jobb som idéspruta hos Världsbanken är svårbegripligt. Mycket cyniskt tänkande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar