tisdag 6 mars 2018

Islamister ska inte vara partimedlemmar

Att det ständigt behöver upprepas självklarheter i Sverige i dag som att islamister inte ska få sitta i partier eller i riksdagen beror av att demokrati inte är en självklarhet. Det är ett styrelsesätt som inte har funnits så länge i världen och den formen av bestämmande måste ständigt erövras igen. "Sverige är, och ska vara, ett sekulärt land. Lag byggs i lagstiftande församlingar, religionsfrihet gäller både frihet till och frihet från religion. Så ska det fungera. Organisationsfriheten medger att man har rätt att organisera sig för sina intressen på det vis man finner bäst och partiernas interna demokratiska processer ska sålla fram de bästa kandidaterna för de olika partierna." Dessa självklarheter upprepas nu på debattplats i Dagens Samhälle. 

Det är sorgligt att det måste ske, men så långt har det gått när flera partier har dragits med medlemmar som hade dolda agendor. Det har varit så populärt att gå efter utseende och vara välkomnande till de nytillkomna svenskar som ville ansluta sig till partier och få makt. Detta har medfört att Mehmet Kaplan från miljöpartiet blev bostadsminister, att Yasri Khan satt i miljöpartiet, att Abdirizak Waberi satt i riksdagen för moderaterna, att Omar Mustafa satt i socialdemokraternas partistyrelse.

Här är alla inlägg jag har skrivit där Mehmet Kaplan nämns. Här är två inlägg där Yasri Khan nämns.  Och här skrev jag om islamism.

Här är ett klokt inlägg i Göteborgs-Posten. 


Faksimil från Google.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar