torsdag 8 mars 2018

Svenska kvinnor arbetar mest i EU

Så säger statistiken och så har det varit länge. I Sverige blir det mer och mer så att kvinnor försörjer män och särskilt de män, som kommer hit från andra länder. Feminismen i Sverige är inriktad på antirasism, att alla människor har lika värde, men det har kommit att betyda att männen är mest värda. Även i dag på Internationella kvinnodagen. För männen kommer hit från andra länder, för att ta del av vårt välfärdssystem. I mycket högre utsträckning än kvinnor. År 2015 kom 163 000 asylsökande. Två tredjedelar var män. Vi har ett mansöverskott i Sverige som vi aldrig tidigare i historien har haft. På akademisk nivå ligger kvinnors livslöner några miljoner under mäns i Sverige. Ska vi kvinnor vara löneslavar eller människor? Varje år går tiotusentals kvinnor in i väggen för att de dubbelarbetar. Kvinnor i Sverige är självutplånande in i döden. Tyvärr. Kvinnor och män jobbar nästan lika mycket i Sverige.
I andra EU-länder är det inte så.
Den röda linjen är män
och den gröna kvinnor.
Den blå visar båda könens sysselsättningsgrad.
Faksimil från EU Statistics. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar