lördag 8 oktober 2016

Haitis problem är överbefolkning

UPPDATERAT
Det är naturligtvis förfärligt att Haiti nu har råkat ut för en orkan som har krävt mer än 800 döda. Detta efter att ha drabbats av en jordbävning så sent som 2010, då husen raserades för en så stark jordbävning hade inte drabbat ön och staten på ett par hundra år. Då dog kring 250 000 människor. Jag skrev år 2010 att barnen säljs vid gränsen till Dominikanska Republiken för 40 kronor av mammor, som inte kan ta hand om dem. Detta var inte ett resultat av jordbävningen utan av att Haiti redan innan var överbefolkat. Där bor 10 miljoner invånare, men per kvadratkilometer blir det 367 människor att jämföra med Sverige där det bor 22 invånare per kvadratkilometer eller Dominikanska Republiken på andra hälften av ön, där det bor också kring 10 miljoner människor, men enbart 213 invånare per kvadratkilometer. 

Haiti har problem med överbefolkning och att det inte går att bygga ordentligt för invånarna är fattiga. Det är en oändlig ond cirkel som inga hjälpinsater kan råda bot på. Bara kring hälften av Haitis invånare kan läsa och skriva. Många barn på Haiti föds till ett liv i fattigdom och slaveri. Nationen är tillkommen genom ett slavuppror och därför är det ännu mer tragiskt att befolkningen fortsätter att föda slavar. Landet kämpar med korruption och en sårbar demokrati.

Haiti blev själständigt 1804 från Frankrike, men har haft en maktkamp mellan olika etniska grupper och har styrts med järnhand av bland andra "Papa Doc" och "Baby Doc" under 1900-talet. Landet höll sitt första val 1987. När Haiti fyllde 200 år 2004 blev det våldsamma gatustrider. FN gick in med en USA-ledd stabiliseringsstyrka, som skulle få ordning på Haiti, men det gick långsamt. Drogkartellerna har mycket makt på Haiti och det är det fattigaste landet på västra halvklotet. Haiti måste importera nästan all sin mat och drabbades hårt av stigande priser 2008. Tropiska stormar som ofta drar fram över landet gör inte situationen bättre. Flera hundratusen människor blev hemlösa efter jordbävningen 2010 och en del bor också nu 2016 i tält eller kåkstäder. 

Fortfarande finns FN på plats med kring 5 000 soldater och poliser plus civil personal och också  hjälporganisationer som UNHCR och UNICEF finns där. Röda korset uppskattar nu att hundratusentals invånare är i behov av hjälp. Röda korset tror nu att det snabbt behövs mer än 60 miljoner kronor för att kunna hjälpa 50 000 personer som bor mest utsatt. UNICEF menar att det behövs minst 50 miljoner kronor till barnen i området. Orkanen Matthew är den värsta katastrofen som har drabbat Haiti sedan 2010. Omkring 55 000 var hemlösa redan innan, men nu har siffran stigit betydligt.

Haitis problem är överbefolkningen och att den befolkningen är underutbildad och reagerar precis som för ett par hundra år sedan och gör revolt och uppror när något går snett. Det allra första som borde läras kvinnorna är att de inte ska föda så många barn, men det brukar vara så att människor betraktar barn som rikedom, när de inte har andra materiella tillgångar. Precis som en del av mina förfäder gjorde i Sverige. Efter jordbävningen fick fler barn gå i skola tack vare hjälpinsatser. Men nu behövs det nya sådana igen. 
9.10.2016
Upp till 5 000 personer kan ha dött på Haiti i orkanen Matthew. Det är befolkningens egen uppskattning. Kring en miljard dollar beräknar hjälporganisationerna att det behövs för återuppbyggnad och för att inte folket ska svälta. Här kan ni skänka. Eller här. Och här.
12.10.2016
FN går nu ut och vädjar till medlemsländerna att hjälpa Haiti. Det är landets södra delar som har drabbats värst och det är där den mesta maten har odlats. Svält hotar om några månader och omkring 1,4 miljoner människor behöver hjälp. Redan före orkanen Matthew var hälften av landets befolkning undernärda. De senaste 15 åren har inga framsteg gjorts när det gäller att utrota undernäringen på Haiti. 
Barn tar livet och dagen som den kommer på Haiti och leker med det som finns.
Det är de vuxna som måste ta ansvar och säkra deras framtid. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar