torsdag 27 oktober 2016

Ingen borde bo i Sverige

Om ingen bodde här skulle vi hjälpa till att rädda världen. För vi använder upp till drygt fyra jordklot tillsammans om alla lever som vi svenskar. Själv använder jag nästan tre stycken jordklot, förutsatt att alla på jorden lever som jag gör. Jag testade. Det beror av att jag bor på landet och behöver bil och att jag har eget hus. Vi borde alla bo i ettor i stan och trängas så att de inte behövde värmas upp så mycket. Inte ha bil och vi borde inte äta kött. Var och en borde odla sin mat i en kolonitäppa. Ett land som Sverige med långa avstånd och mycket transporter förbrukar för mycket av jordens resurser. 

Djuren tar stryk och utrotas när människor breder ut sig. Om några år kommer två tredjedelar av jordens djur vara borta. Flest i tropiska områden. Vi var miljövänliga för hundra år sedan när de flesta var fattiga i Sverige, inga bilar fanns och sjukdomar höll tillbaka befolkningen. Ingen ville fly till Sverige då för att få del av välståndet här. Så miljöpartiet som vill ta hit hela världens fattiga är helt fel ute. Det borde inte bo en enda människa här i landet utan djuren skulle få ha det för sig själva och få breda ut sig fritt. Så ser WWF Living Planet på jorden. Vi människor är en pest.

Säg då detta till Afrika där befolkningen växer och beräknas bli drygt 2 miljarder till 2050. Där är djuren mest hotade att försvinna. Nej det går inte. Människor måste ha rätt att skaffa sig så många barn de vill. Och jordbruket i Afrika behöver breda ut sig för att inte människorna ska vara ständigt beroende av hjälp utifrån. Det är koldioxidavtrycket som är värst, att vi behöver uppvärmning här i det nordliga landet Sverige. Och att vi är sådana miljöbovar gör också att klimatet förändras så det blir varmare över hela jorden. Katastrof i framtiden. Djuren påverkas genom att de får svårare att få ungar. 

Så sluta upp med att säga att vi behöver fler människor i Sverige i framtiden. Nä vi behöver färre och gå tillbaka till häst och vagn. Inte åka på utlandsresor och inte importera så mycket kött utifrån. Sköta oss själva med självhushåll. Och egentligen är människan en pest för nu pågår den sjätte massutrotningen av arter över hela jorden. Den förra var när dinosaurierna utrotades för 65 miljoner år sedan. Och naturligtvis så drabbas i slutänden vi själva. För människor är också biologiska djur. Vi står inte utanför de katastrofer som drabbar vår planet.
Golfbanespelaren är typisk för en människa
som förstör naturen och gör om en
skog till platt gräsmatta
utan miljövinst.

1 kommentar: