onsdag 7 juni 2017

Det gamla Sverige rasar

Det beror på att de nya invånarna har sett vad som har skett och vill ha en förändring. Också sverigedemokraterna växer i partisympati hos dem. På tre år har mer än 10 procent gått till sd som det parti de har störst sympati för. Det gäller både kvinnor och män, men hos män gäller detta drygt 15 procent medan kvinnorna omfattar sd med sympati hos drygt 10 procent. Det är SCB, som har gjort denna mer djupgående undersökning vad gäller partisympatier.  

Sd är tredje största parti bland nya svenskar medan socialdemokraterna är det största fortfarande med nästan 43 procent hos dem. Det näst största är fortfarande moderaterna med drygt 17 procent i denna grupp. Personligen vet jag inte vad jag skulle svara på en sådan enkät. Jag har inte sympati för något parti alls. Det skulle väl bli "vet inte".

Faksimil från SCB.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar