tisdag 27 juni 2017

Svårt för nyanlända med skolan

De grundläggande kurserna på Komvux är för svåra för nyanlända som inte tidigare har gått i skolan. Skolverket får nu i uppdrag av regeringen att anpassa dessa kurser så att nyanlända kan tillgodogöra sig dem. Detta ska vara klart till februari i nästa år. Det är mycket svårt att få jobb om de nya invånarna aldrig har gått i skolan, men i Lidingö kommun fick de jobb som getherdar, vilket hade varit deras jobb i Afghanistan. Där gick de inte i skolan utan jobbade med getter. De båda getherdarna har ännu inte fått uppehållstillstånd men kunde använda sina kunskaper om getter också här i Sverige. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar