söndag 18 juni 2017

Islamism är obehagligt

UPPDATERAT
Det är obehagligt att prata om islamism och tro det värsta om människor. Detta har medfört att dessa högljudda som vill att koranen ska styra och Allah råda över oss alla har kunnat ta sig fram i samhället. Dessutom har socialdemokraternas religiösa rörelse Broderskapsrörelsen (numera Tro och Solidaritet) först med Peter Weiderud varit på deras sida och senast så skrev jag här om Anna Ardin som tyckte att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap skulle ta bort sin förstudie om Muslimska Brödraskapet och be om ursäkt till dem. Studien inleds med följande ord: "Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan". Detta är grundaren av Muslimska Brödraskapets ord.

Det är Magnus Norell som tillsammans med Aje Carlbom och Pierre Durrani (tidigare medlem i Muslimska Brödraskapet) har skrivit denna förstudie på 32 sidor, som tar upp hur detta Brödraskap har utvecklats i Sverige. Hur vi har fått inhemska islamister. Hela tanken i islamismen är att folket och staten ska underordnas islam. Det är således motsatsen till den demokratiska individuella syn på människor som vi omfattar i Sverige. I denna sorts islam knyts militant politik ihop med en mycket konservativ samhällssyn. Tänkarna inom denna syn har från 1200-talet och framåt menat att det fanns ett icke förstört samhälle under profetens tid, då det fanns en ideal mänsklighet som fick sin utformning genom Koranens gudomliga vägledning.

Numera anses islam vara under attack från det västliga samhället, som tillsammans med judar och sionister vill utplåna islam. Detta gör att islam har rätt att ta till vapen mot dessa diaboliska konspirationer och återskapa den "Gyllene tid" som följde direkt efter att Muhammed var död. Islamisterna vill således backa till 600-talet. Den muslimska gemenskapen beskrivs vara under ständigt tryck från den fientliga omvärlden. Alla medel blir tillåtna och terror är den yttersta konsekvensen för det västliga samhället använder i sin modernitet alla medel för att bekämpa islam. Särskilt förhatligt är den yttrande- och åsiktsfrihet som finns i Väst eftersom där också ingår att förlöjliga religion och omtala Muhammed föraktfullt. 

Muslimska Brödraskapet är uppbyggt så att det finns en introduktion för medlemmar på mellan 5-8 år  för att förbereda dem för ett långsiktigt samhällsbyggande arbete. Denna rörelse betonar gradvis indoktrinering och predikan och skiljer sig där från IS, som redan med brutala medel har deklarerat en islamsk stat. Men slutmålet är en islamsk stat där alla i världen ska underordnas en stat som har sin grund i sharia och där jihad, det heliga kriget måste användas.

Det finns ett samhälleligt tabu att utforska vad rörelsen vill i Europa och i Sverige, menar forskarna, vilket har åstadkommit att olika aktiva medlemmar av kan anklaga kritiker för att ha felaktig kunskap om islam eller vara islamofobiska.Vanligt är att medlemmar visar upp dubbla ansikten: att de säger sig vara goda demokrater inför västerländska makthavare, men framhåller något annat inför en muslimsk publik. Rörelsen har anklagats för att infiltrera europeiska institutioner för att anpassa dem till islam. 

De första aktivisterna kom till Europa efter andra världskriget. I München grundades den första moskén år 1961. I början ville studenter där ändra politiken i hemländerna, men med tiden har det ändrat sig till att rikta sig till europeiska muslimer, som rörelsen fruktade skulle påverkas för mycket av tänkesättet i Europa. Muslimerna skulle utbildas i den rätta läran enligt dem. En struktur av organisationer skulle byggas upp för att stötta verksamheten ideologiskt och ekonomiskt. Från slutet av 70-talet har Muslimska Brödraskapet varit aktivt i Sverige.

I mitten av 90-talet skapades Islamiska Förbundet i Sverige, som ett sätt att ge offentlig stadga till rörelsens olika avdelningar. Muslimska Brödraskapet fungerar som en dold struktur i samhället, är ett globalt nätverk och ett andligt brödraskap. Medlemmar erkänner aldrig sitt medlemsskap och de är organiserade i små grupper med ledare som roterar. Det finns många organisationer som har bildats för att kunna få bidrag från den svenska staten och skattebetalarna. När myndigheter, politiker och journalister vänder sig till muslimer är det ofta just Muslimska Brödraskapet de samtalar med utan att veta om detta. Stockholms moské vid Medborgarplatsen är samlingspunkten för en mängd organisationer knutna till Muslimska Brödraskapet. Många politiker har under åren besökt denna moské.

Denna rörelse ser muslimer som en enhet, som ska särbehandlas i det svenska samhället. Muslimska Brödraskapet ska därför vara det som styr hur detta ska gå till för det är en kollektiv anpassning och inte en individuell det handlar om. Och hela detta kollektiv ska underställas Muslimska Brödraskapets uppfattning om islam. Svenska muslimer ska ses som en minoritet och de befinner sig i det fientliga svenska samhället, som är islamofobiskt. Om gruppen kritiseras anses den kränkt. Detta ska lösas genom att alla minoritetsgrupper inom islam ska anses lika värda som majoriteten av svenskar. Muslimer ska ha rätt att praktisera det de tycker är rätt.

Kärnan i muslimers identitet ska vara tron i praktiken och andligheten. De ska vara muslimer och starkt förankrade i detta, inte i ett sekulärt samhälle som det svenska. De mångkulturella idéerna i Sverige går dem till mötes när de säger att de vill bevara sin religiösa livsstil. De vill bygga upp en parallell offentlighet med egna skolor och ha tillgång till ett samhälle med service som följer islamiska normer. Författarna till rapporten menar att hela detta förhållningssätt bygger in starka sociala och politiska spänningar i det svenska samhället. 

Här skrev jag 2013 om Omar Mustafa som satt i socialdemokraterns partistyrelse. 
Här skrev jag 2011 om Helena Benaouda, som fortfarande är en centralfigur inom islam. Hon heter numera Hummasten.  
Här skrev jag om Granhedsgården, som köptes för skattepengar, genom att det är del i ett studieförbund inom islam. 

15:17
DN:s ledare tar i dag upp denna rapport och menar att "trollen" inte ska styra forskningen. Detta sedan MSB har bestämt att inte gå vidare med någon fördjupad studie om islamismen eller Muslimska Brödraskapet. Myndigheten utsattes för en exempellös hetskampanj efter publiceringen. Tidskriften Fokus har beskrivit hur det var både privatpersoner och organisationer som hörde av sig till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.  Efter att professor Mattias Gardell och religionsforskaren Jan Hjärpe - båda muslimvänliga - skrivit en debattartikel, blev samtalen och mejlen till myndigheten snabbt fler. De båda påstod att det inte fanns några källor till denna studie. Det gjorde det förstås, men propaganda går till på det här sättet: man påstår och hoppas att det biter sig fast. 
Det här är bilder på islamism enligt Google.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar