måndag 12 juni 2017

Tjugotre utsatta områden i Sverige

Social oro, gängkriminalitet, narkotika, otrygghet, annat rättssystem och religiös extremism betecknar nu fler områden i Sverige än förut. I november 2015 betecknades 15 områden som särskilt utsatta, men nu har fler tillkommit och de har blivit 23 områden. Inte så märkligt med tanke på att 163 000 nya invånare kom från Mellanöstern och Afrika främst till Sverige under 2015. De tränger ihop sig på samma ställen som sina landsmän och skapar dessa områden. 

De särskilt utsatta områdena enligt
faksimil från DN. 
Det har tillkommit nya särskilt utsatta områden i Stockholm, Göteborg, Malmö samt Borås, Landskrona och Uppsala. I nya området Gottsunda i Uppsala bor kring 15 000 personer. Det växte fram under miljonprogramsåren på 60-70-talet som många andra problemområden. Det socialdemokraterna byggde då var inte mänskligt. Om Astrid Lindgren hade brytt sig om människor lika mycket som djur hade hon protesterat i högan sky över dessa betongkolosser. Och socialdemokraterna vill nu förtäta i området. Erik Pelling (s) ordförande i plan- och byggnadsnämnden menar att garage och parkeringsdäck ska rivas och skapa en ny stad, sammanbunden med Uppsala.

Det är fler poliser som behövs är det allmänna tyckandet. De ska öronmärkas för att jobba i dessa områden. Men hur ska det gå till? När de inte ens är välkomna? I områdena runt Stockholm: Rinkeby, Tensta, Botkyrka, Husby och Södertälje skulle det ha funnits 160 poliser, men de är 60. Det räcker inte. Likadant ser det ut i Göteborg, där fyra utsatta områden fick prioriteras ned för att resurserna skulle läggas på Biskopsgården och Hammarkullen. Jag bodde i Biskopsgården på 60-talet och det var också då ett ställe jag absolut ville fly ifrån. 

Det är morden som styr hur utsatt ett samhälle är och dessa har ökat år från år. I statistiken erkänns detta dock inte ännu. Rikspolischef Dan Eliasson har enligt DN motsatt sig att publicera denna utsatthetens lista, som fanns redan för en månad sedan. Varför mörka hur det ser ut i Sverige? Det första som behöver göras för att kunna ta itu med något är att ha ordentligt på fötterna vad gäller fakta. Men enligt vad som framkommit är inte detta riktigt klart ännu för det ska diskuteras med kommunerna vad som kan göras. Listan finns, men det ska bli en rapport om detta. Kommunerna ska få veta allt först och inte behöva läsa i medierna hur det står till.

Om man bor och verkar politiskt i en kommun vet man redan hur landet ligger, annars har politikerna stuckit upp huvudet bland molnen och har fötterna djupt begravda i ideologin, som säger att alla människor är värda lika mycket. Nej, det är de inte, men de har däremot samma värdighet som människor och samma rättigheter. "All human beings are born free and equal in dignity and rights." Detta enligt FN:s deklaration. Sveriges värdegrund är totalt felaktig och har varit det i många år, men det kan inte erkännas. Därför går vi sedan länge mot avgrunden. Alla våra problem kan knytas till detta missförstånd. Och vi ser inte heller hur verkligheten ser ut därför att vi inte beskriver den korrekt. Men nu börjar också den högsta ledningen för landet att vakna. Positivt!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar