tisdag 29 maj 2018

De goda debatterar hat och kärlek

Svenska kyrkan, Rädda barnen, Röda korset samt några till oroar sig över hatet som vinner terräng. Vi måste se allt i svart vitt. Står man inte på det godas sida så är vi här i det ondas tjänst. Människor är inte totalt genomgoda eller genomonda. Ingen av oss faktiskt. Vi föds inte så. Som jag ser det i min hemsnickrade andlighet är vi alla här för att lära oss något och alla upplevelser såväl onda som goda har något att tillföra våra liv. Nu debatterar "de goda" och vill att politikerna ska besinna sig och ordna till Sverige. Så här säger de: 

• Vi står fast vid våra grundläggande principer om alla människors lika värde och medmänsklighet. Vi ser varje dag många som verkar för ett öppet samhälle där alla ska bemötas utifrån alla människors lika värde. Vi ser ett enormt engagemang för att tillsammans bygga det samhälle vi vill ha, där medmänsklighet och humanitära värderingar är ledstjärnor. Vi vill visa bilden av det mångfacetterade Sverige där delaktighet och tillit spelar avgörande roll.

• Ett öppet Sverige där alla får plats. Vi tar ställning mot de hatiska och fördomsfulla uttryck som rasism, extremism och intolerans står för. Vi gör det målmedvetet över hela landet genom hundratusentals medlemmar, aktiva och frivilliga. Vi vill fokusera på innanförskap i stället för utanförskap. På hur vi stärker den sociala sammanhållningen och de goda krafterna som får människor att växa, känna sig respekterade, behövda och tagna i anspråk ut­ifrån sina förutsättningar. Vi vill bidra till tillit i stället för polarisering samt skapa förutsättningar för att öka demokratisk delaktighet och reell inkludering.


• Den respektfulla dialogen behövs mer än någonsin. Det behövs en sansad debatt där åsikter bryts mot varandra i demokratisk ordning, utan polariserande populistiska övertoner.

Det de säger är alldeles för mycket och för sent. För mig och andra framstår det som ett hån mot oss som har byggt det här landet, som har skapat vår välfärd. Det har inte kyrkan gjort. Inte heller Rädda barnen eller Röda korset. Dessa organisationer har hela tiden varit beroende av kvinnor mest, givmilda sådana. Som har gått på, tagit till sig tron på överheten. Senast läste jag om den kyrkliga församling där jag är konfirmerad i Skarpnäck i Stockholm, att där var det en kvinnlig kyrkoherde som styrde och ställde så att präster och andra anställda slutade. Röda korset har haft sin skandal med förskingring. Rädda barnen ser fattigdom som något relativt. Och skulle ge Veronica Palm (s) en halv miljon om året. 

Ingen människa är god rakt igenom. Girigheten sticker fram också bland "de goda". De vill bevara status quo och behålla sina positioner. De lever av oss andra och tar sig rätten att predika för oss. Som sagt det känns hånfullt av dessa "goda" att komma fram med sina brasklappar om "lika värde", "alla får plats" och "respektfull dialog". "Lika värde" har ingen människa mer än i teorin. Alla får inte plats i Sverige. Jo om vi ställer världens folk axel mot axel får de plats på Gotland och då skulle mänskligheten utrotas rätt fort. Av svält. "Respektfull dialog" har jag varit med om när jag påpekade att jag hade fått min sjukpenning sänkt till a-kassenivå. Då låtsades Thomas Eneroth (s) tro att det var pension jag hade fått. Gud hjälpe landet, säger jag.
Bilden till vänster visar försök till mord, dråp med skjutvapen
mot manligt kön resp kvinnligt i Sverige.
Bilden till höger Sveriges uppåtgående
kurva över våldsbrott och mord
jämfört med USA.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar