tisdag 22 maj 2018

Nobel Center får nej i miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen säger nej till Nobel Center som skulle placeras på Blasieholmen i Stockholm. Därmed upphävs Stockholms kommuns beslut att bygga detta skrytbygge, som många har tyckt inte har passat i omgivningen. 

"Mark- och miljödomstolen upphäver genom en dom idag kommunens beslut om detaljplan för byggande av Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Domstolen bedömer bl.a. att planen innebär påtaglig skada på riksintresse för kulturmiljövården, att trafikfrågan inte är löst på ett tillfredsställande sätt och att planen innebär betydande olägenheter för en grannfastighet. Domstolen säger alltså nej till byggande enligt detaljplanen."

"Detta då planen bl.a. på ett oåterkalleligt sätt bedöms påverka den s.k. läsbarheten avseende Stockholms historiska utveckling som hamn-, sjöfarts- och handelsstad. Planen innebär inte heller lämplig markanvändning eller ett varsamt tillägg i denna miljö med dess särskilda kulturhistoriska värden. Domstolen anser även att utredningen inte ger stöd för att möjligheterna att ordna trafik som planen skulle ge upphov till har lösts på ett tillfredsställande sätt."

Meningen var att Nobelmuseet i Gamla stan skulle flytta hit. Det var Nobelstiftelsen som ville att det nya huset skulle byggas. Stockholms stad var med på det. Domstolen menar att detta bygge strider mot plan- och bygglagen och miljöbalken. Det är ord och inga visor!


Nobel Center skulle bli en jättelik låda på
26 000 kvadratmeter,
som totalt förändrade stadsbilden. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar