fredag 18 maj 2018

Om kriget eller krisen kommer

I slutet av maj kommer den nya broschyren från staten som berättar hur vi ska uppföra oss vid kris eller krig. Det är en 20 sidors upplysning om hur man gör när allt fallerar från samhällets sida. Hur ska vi få mat, vatten, värme eller kunna kommunicera om samhället inte fungerar som vanligt. Säpo säger nu också att de inte kan hålla reda på alla terrorister i samhället för de är ensamma, enskilda medborgare, som tar till enkla medel för att störa, döda och förstöra. 

Säpo får ungefär varannan dag uppgifter om någon som kan tänkas utföra terrordåd eller något som kan vara ett hot mot samhället, men det kan vara så att den enskilde terroristen bestämmer sig inom några timmar att utföra sitt dåd. Då kan inte Säpo hänga med. Vad Säpo säger är att krisen eller kriget redan är här i stort sett och broschyren från staten säger oss att vi får klara oss själva. Vi kan inte lita till att staten och samhället tar hand om oss.

Våra liv ligger inte i statens eller samhällets händer utan i våra egna. Det hela hänger samman med att ungefär 20 procent av Sveriges invånare är födda utomlands. Nu blir de upplysta om sin egen privata del i ansvaret för sina liv. Extremväder är också en attack på Sverige enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det ingår som exempel på angrepp liksom också cyberattacker. Det är inte längre aktuellt att varna för atombomber som det var på 60-talet. 
Så här givmild är naturen just nu.
Transparente blanche blommar.
Ingen kris alls således.
Allt fungerar. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar