måndag 7 maj 2018

Gruppvåldtäkter begås av tonåringar födda utanför Europa

UPPDATERAT
Aftonbladet har undersökt domar i gruppvåldtäkter sedan 2012. Av 112 dömda gärningsmän är hela 82 födda utanför Europa. De vanligaste medborgarskapen bland förövarna är Sverige (41), Afghanistan (25), Irak (9) och Somalia (7). 27 av de 112 är födda i Sverige, varav 13 av två svenskfödda föräldrar. Således har 99 av 112 de dömda gärningsmännen, eller drygt 88 procent, utländsk bakgrund.

Christian Diesen, professor i straffrätt och som forskat om våldtäktsdomar, förklarar resultatet med kulturskillnader. "Tröskeln till övergrepp kan vara lägre för en utlandsfödd, ett kvinnoförakt man bär med sig och som stöttas upp i ett kompisgäng som tolkar kvinnor som sexuellt tillgängliga när de rör sig ute", säger han till Aftonbladet.

Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, har dock av en annan uppfattning. Han menar att det beror på "klassförhållanden" och att invandrarna "diskrimineras" av rättssystemet, där polisen är mer benägen att utreda brotten om förövaren är utländsk. Inga bevis finns presenteras för detta. Undersökningen visar också att sju av tio förövare var mellan 15 och 20 år samt att offrens medianålder var bara 15 år. Den visar även att antalet gruppvåldtäktsdomar har mer än fördubblades på fyra år. Enligt Aftonbladet har gärningsmännen ofta en "förvriden syn på sexualitet" och bagatelliserar sina offer.

Gruppvåldtäkter finns inte som ett särskilt brott i lagstiftningen. Så därför finns ingen tillförlitlig offentlig statistik över dessa. Fenomenet är inte nytt, men har uppenbarligen kommit med invandringen. Sju förundersökningar pågår just nu som behandlar brottet gruppvåldtäkt. Anmälda våldtäkter under 2017 var 7 370 enligt Brå. Tre män har anhållits nu för grov våldtäkt utomhus i Malmö. Antalet domar i dessa mål har mer än fördubblats på fyra år.
8.5.2018
I regeringens och statsministerns värld är det inte något som hindrar Brå att ta reda på varifrån våldtäktsmän kommer, men enligt Brå finns inga resurser att ta reda på något sådant. Det finns redan flera studier säger Brå om brottslighet och en ny skulle inte visa något annat. Den senaste studien om allmän brottslighet togs fram 2005 och då angavs etnicitet. Men numera är det inte comme il faut att göra så. 
14:29
Brå säger nu att det eventuellt behövs en ny undersökning. Eller på kanslisvenska: "Det kan nu konstateras att efterfrågan i samhällsdebatten på uppdaterade underlag om relationen mellan brott å ena sidan och härkomst och migration å andra sidan, är så stark att myndigheten behöver överväga möjligheterna igen" Dock lär det inte gå fort, först i början av nästa år kan myndigheten ge besked om det är möjligt med detta. Jag skulle tro att de inväntar valet i höst för att till sist kanske tvingas till detta av något påbud från regeringen. Förr än så lär inte myndigheten inleda detta.

Offer och förövare.
Våldtäkter begås i grupp
mot vilken kvinna som helst
som rör sig utomhus.
Faksimil från Google. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar