tisdag 6 oktober 2015

Försvaret erbjuder skjutfält åt flyktingar

UPPDATERAT
Omkring 600 sängplatser erbjuds nu av försvaret på fyra skjutfält i landet. Det är utanför Karlskrona, Uppsala, i Dalarna och på Värmdö. De hus som finns på de olika skjutfälten kan kompletteras med modulboenden eller tält för de asylsökande. 

Detta ska utredas skyndsamt så att platserna kan ställas till flyktingarnas förfogande. De olika kommunerna har i det här läget ingenting att säga till om. Den här veckan ska skjutfälten utvärderas och överlämnadet av fälten till Migrationsverket ska ske nästa vecka. Försvarsmakten kan också komma att hjälpa till med personal.
12.10.2015
Försvaret har nu ombetts att hjälpa till också med personal. De orter det gäller är Malmö, Göteborg, Flen, Stockholm (Märsta plus Solna), Boden samt också eventuellt Gävle och Sundsvall. Mellan 70-110 personer ska gå in och hjälpa till med flyktingmottagning. Dock ska försvaret inte utöva myndighetsutövning åt Migrationsverket. De 600 sängplatserna på de olika skjutfälten i Sverige kan också utökas till ett större antal temporära boenden på dessa skjutfält i framtiden. Det betyder de tältläger som statsministern lät Migrationsverket ta till när det inte finns andra boenden. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar