torsdag 15 oktober 2015

Stäng gränserna inför visumtvång

Att stänga gränserna och införa visumtvång är det enda som hjälper i det här läget när flyktingströmmen inte avtar. Men ingen kommer att göra detta. Sverige ska vara ett land vidöppet för flyktingar från hela världen. I går sade Migrationsverkets chef att det kommer att bli värre. Han ser inte något slut på flyktingströmmen. Antalet asylsökande ligger stadigt över 9 000 per vecka. På det här året är det nio veckor kvar. Ni som kan räkna begriper att det går inte. Hoppet står till att Tyskland inför nya bestämmelser den 1 november. 

Till Tyskland kommer dagligen kring 10 000 asylsökande. Men de som är ekonomiska flyktingar ska avvisas betydligt snabbare och ersättningarna till flyktingarna ska vara mat, kläder och bostad - tält är uppsatta nu - inte kontanter. Till Sverige kommer asylsökande med färjor från Tyskland. Kanske kan den vägen stoppas i november. Vi får se. 

EU sammanträder i dag för att besluta att Turkiet är ett säkert land och att gränsen mot Turkiet ska bevakas bättre. Och att Turkiet ska få mer pengar till flyktingläger. I Italien och Grekland finns nu "hot spots" där alla kontrolleras som vill in i EU. Människor som inte söker asyl avvisas. En gemensam gränskontroll kommer också att föreslås för EU.
En man ställde sig upp på framtidskonferensen i Tyskland
 där också Angela Merkel deltog
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar