torsdag 8 oktober 2015

Viljans triumf

Förbundskansler Angela Merkel hänvisar till viljan när det gäller att lösa flyktingkrisen i Tyskland. Hon menar att det här är den svåraste uppgiften sedan Tyskland återförenades och blev ett land. Det rör sig om ett historiskt prov när det gäller skydd av människor, men något stopp på flyktingströmmen finns inte. Det ska inte finnas menar hon. Tyskland klarar det här, säger hon och att det inte är Tyskland som bestämmer hur många som ska bli asylsökande i landet. Det går inte att stänga gränserna.

I Tyskland registrerades i september 160 000 asylsökande. Sedan januari har 577 000 registrerats. Det finns fortfarande 290 000 som inte har registrerats i landet och enbart under september uppskattas det totala flyktingantalet vara kring 270-280 000. Detta på en befolkning som uppgår till drygt 80 miljoner människor. En del av dessa tar sig genom Tyskland på väg till Sverige. Och i Sverige ses nu historiskt stora tal av asylsökande.

Allt som allt är antalet uppe i kring 2 000 per dag som kommer till Sverige. Under 2015 beräknades 90-100 000 komma till Sverige. Men de siffrorna är för låga om den nuvarande anstormningen håller i sig. Då blir det kring 140 000 flyktingar till som hinner komma hit i år. Bara under de tio sista veckorna på året. Allt som allt skulle Sverige då ta emot över 200 000 flyktingar under 2015 jämfört med 2014 då omkring 80 000 kom hit. 
Omkring 800 000 flyktingar
 beräknas komma till Tyskland
under 2015

Angela Merkel avbildas så här
 i ett fotomontage i Tyskland

på tyska TV-kanalen ARD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar