torsdag 8 augusti 2019

Svenskar oroar sig mest för klimatet

UPPDATERAT
Inom EU är de flesta oroade över invandringen, men i Sverige är så många som 48 procent mer bekymrade över klimatet. Det visar att den massiva propagandan har lyckats att få svenskar att vara rädda för något som de knappast kan göra något åt. Men regeringen i Sverige får i och med detta utrymme för fler lagar, som kan sägas hjälpa klimatet. 

Det här är den senaste mätningen från EU, som visar att Sverige som helhet är en nation som är mycket rädd för klimatförändringarna. Allt tas numera som intäkt på att klimatet ändras i vårt land. Det senaste var att det regnade 55 millimeter i Tullinge utanför Stockholm. Det är nästan rekord. Skyfall ingår i ändringen av klimatet, för vädret blir våldsammare då också.

Men i Europa är det optimism inför framtiden. Det finns ett rekordhögt stöd för euron på 76 procent och 55 procent säger att de är nöjda med hur demokratin fungerar i EU. Omkring 81 procent stödjer den fria rörligheten inom EU. Det här är den mest positiva undersökningen sedan 2014 så effekterna av vad som hände 2015-2016, när miljoner invandrare gick genom Europa och sökte asyl, har avtagit och människor tror numera mer på framtiden. Särskilt har EU fått en mer positiv bild hos befolkningen i Cypern (47 %, +11 procentenheter), Ungern (52 %, +9), Grekland (33 %, +8), Rumänien (60 %, +8) och Portugal (60 %, +7).
13:01
Ylva Johansson (s) blir ny svensk kommissionär i EU. Hon måste godkännas, men om så blir fallet kommer hon att sitta i det som är EU:s regering.


Här kan ni läsa mer om denna undersökning från EU. 


Här ses den senaste undersökningen av de viktigaste
frågorna i EU jämfört med i Sverige.
Utfrågningen ägde rum 7 juni till 1 juli i år.
Förtroendet för EU i länderna är högre än för nationella
regeringar och riksdagar. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar