fredag 23 augusti 2019

Sprängdåden ökar i Sverige

Bara under 2019 har 120 sprängningar skett i Sverige fram till juli. Den senaste i Solna under natten då ett gatukök exploderade i Hagalund. Det finns en ökad problematik kring kriminalitet och utanförskap, menar polisen. Ja det har alltid funnits sådant i Sverige, men inte i den omfattning som nu är fallet. Det är kanske beroende på tillgången till dynamit spekuleras det. Men dynamit har också alltid funnits i Sverige, där Alfred Nobel levde, som uppfann dynamiten. Möjligen har det kaos som råder något att göra med att befolkningen har ökat explosionsartat. 

I Solna fanns gasolflaskor i gatuköket, men de har inte exploderat. Utan det är helt enkelt någon som har velat förstöra byggnaden. Vi befinner oss alla under kriminellas tryck eftersom numera måste alla bevisa att deras pengar inte är kriminella utan är tillkomna på lagligt vis. Det gäller vid lån i bank såväl som vid större inköp. Det har gått med rasande fart att förvandla vårt samhälle genom öppenheten av våra hjärtan som predikades för fem år sedan. Vi har välkomnat vem som helst till vårt land. Ingen behövde bevisa vem de var utan vi tog hand om dem alla. Nu får vi betala för detta urskillningslösa omhändertagande.

Här skrev jag tidigare om kriminella och sprängningar. 
Här om sprängning ett i Linköping. Och här om sprängning två i Linköping. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar