onsdag 28 augusti 2019

Flyktingmottagningen förstörde Filipstads ekonomi

UPPDATERAT
När 2015 års flyktingpolitik fick genomslag i Filipstad i Värmland startade entreprenören Bert Karlsson tre flyktingboenden. Det hjälpte inte att kommunen protesterade. Det gick att tjäna grova pengar på att starta HVB-hem för asylsökande och det gjorde Bert Karlsson. Denna nya import av människor från länder, där de inte har fått någon utbildning, gör att de inte heller får några jobb i Filipstad. Det blir så att andra medborgare får ta hand om dem. Men det vill många inte göra, utan de infödda invånarna väljer att flytta från kommunen. 

I Uppdrag Granskning i kväll berättas hur statliga bidrag och ett statligt tvång gjorde att Filipstad nu går på knäna och har ett underskott i budgeten på 30 miljoner kronor för i år. Nu måste staten återigen gå in, men det går inte att se något slut på behovet av bidrag. I Filipstad bor nu cirka 750 vuxna individer med ursprung i Syrien, Somalia, Eritrea, Afghanistan och Irak. I denna grupp är arbetslösheten och bidragsberoendet mycket högt, samtidigt som utbildningsnivåerna är mycket låga, säger kommunchefen Claes Hultgren. Denna grupp riskerar att hamna i ett evigt utanförskap och redan nu belastar dessa den kommunala ekonomin tungt.

Eftersom Filipstad håller på att byta befolkning är situationen svår, enligt Jim Frölander, som är integrationsansvarig i Filipstad. Han säger att det är bara ett konstaterande av fakta, att det faktiskt är det de håller på att göra - byta befolkning - och då måste de förhålla sig till det. Nästan 11 000 invånare bodde i Filipstads kommun år 2019. Enligt SCB har läget i landet för kommunerna inte varit så illa sedan 2003. 

Det civilminister Shekarabi säger på slutet i programmet är typiskt politikersnack. Från 1 januari 2020 ska allt ordnas genom nya bidrag från staten. Hur många år då? Ingen vet. Det är ingen större idé att satsa på 45-åriga kvinnor med fem barn. Däremot måste barnen tas om hand och få skola och utbildning.

Uppdrag Granskning kan ses här på SVT Play eller i kväll på SVT1 klockan 20. 

29.8.2019
Alex Schulman är med i programmet också. Han väntar ständigt på den stora undergången för mänskligheten, så han är väl ironisk när han säger att det är "fint" att hans morfar Sven Stolpes hus har blivit moské. 
Här är statistiken över arbetslösheten bland utrikes födda
och bland inrikes födda. I hela Sverige.
Det är ohyggliga skillnader.
Men i Filipstad säger kommunen att den är
80 procent bland de som är födda utanför Europa. 

Det här är integrationssamordnaren i Filipstad Jim Frölander.
Han försöker få med sig andra kommuner för att
"uppvigla kommuner mot staten", som han säger.
Faksimil från Uppdrag Granskning. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar