onsdag 7 augusti 2019

Vi är 7,7 miljarder på jorden

Att vi är 7,7 miljarder människor på jorden och kan ses som en invaderande art är en så känslig fråga att inte ens FN vågar ta i den. Alla siffror på den här sajten worldometers som handlar om världens befolkning och hur den tär på jordens resurser är så svåra att ta att vi blundar. Alla pratar om klimatet, men ingen gör något åt överbefolkningen, som absolut går mot en katastrof när vattnet sinar i storstäderna och den civilisation vi känner kollapsar. 

Detta har inte med något magiskt förhållande till klimatet att göra utan helt enkelt att vi är för många och att vi förbrukar jordens resurser i svindlande fart. Men skuld- och skamgreppet är mer effektivt om det framförs att vi förstör jordens klimat. Personligen kan jag se fördelar ifall verkligen Grönlands is smälter. Då får Östersjön mer bra vatten och blir ett friskare hav. Att världens kuststäder i så fall svämmar över är trist, men ingen katastrof i sig. Bara för världsekonomin och alla rika. Men det är överbefolkningen som är det stora problemet.

Men fortfarande är det så att jag skulle vara väldigt ledsen om jag inte hade barn och barnbarn. De allra flesta människor vill se efterkommande. Dock behöver ingen skaffa 5-7 barn som är vanligt i Afrika, för att där ses barn som en rikedom. Det enda sättet att hålla ett land uppe och utvecklas i vår tids syn på saken är genom att det finns fler skattebetalare och fler som kan arbeta. Så är det också i Sverige där vi har importerat hundratusentals människor för att bevara vårt system.  

Alla vet vad som händer med en djurart som förökar sig utan att hämmas av andra djurarter. Den går under till slut för att de blir för många och överutnyttjar det landskap där de lever. De svälter och får sjukdomar. Vi tror att vi är undantagna från detta eftersom vi alltid kan uppfinna nya mediciner och skaffa mer livsmedel. Inte ens en sjukdom som ebola, blödarsjuka, har spritt sig utanför de länder där den startade. Kongo-Kinshasa där sjukdomen har härjat och härjar är ett flyktingland på grund av alla strider och allt våld som har förekommit där.

Västvärlden har kunnat upprätthålla välstånd både inom egna länder och har också hjälpt till i resten av världen. Men allt har sina begränsningar. Det handlar om resurser som inte är oändliga. Under tiden förbjuder vi rökning på uteserveringar för att inte oskyldiga icke rökare ska skadas och värnar om igelkottar som plågas av okunniga barn i Småland. Djuren har en absolut plats i våra hjärtan oskyldiga och försvarslösa som de ofta är. Det är svårare att bry sig om människor och vad som händer när jordens befolkning ständigt ökar. 


Världens befolkning fram till 2050.
Faksimil från FN. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar