torsdag 2 juni 2016

Den svenska modellen

Den svenska modellen har blivit ett slagord i Löfvens regering. Statsministern upprepar detta med "den svenska modellen" så ofta han kan. Nu senast var det kulturminister Alice Bah Kuhnke, som sade: "Den svenska modellen bygger på att vi har demokratiskt väl rustade och aktiva samhällsmedborgare." Detta var med tanke på bidrag till olika organisationer, men alla i Sverige är inte samhällsmedborgare utan kan befinna sig här för att de är EU-medborgare.

Sociala myndigheter i Sverige har inte rätt att omhänderta utländska EU-medborgares barn, men kommunerna är tvungna att betala ut socialbidrag till vuxna utländska tiggande EU-medborgare. Det har blivit praxis sedan en dom i Förvaltningsrätten gav en EU-medborgare som tiggde rätt till försörjningsstöd, för barnen hade börjat gå i svensk skola, och hon hade haft en kortare anställning. Men en baby på tre månader fick inte tas från sin rumänska föräldrar för de var rumäner, inte svenskar. Det bestämde Kammarrätten.

Vuxna EU-medborgare har rättigheter, men inga skyldigheter gentemot det främmande land där de befinner sig. Och eftersom Skolinspektionen har bestämt att barnen till dessa tiggande rumäner har rätt att gå i skolan här så blir Sverige också skyldigt att försörja familjerna. När EU-medborgare anses integrerade på något sätt så ska Sverige ta hand om dem. 


Men det lilla barnet, som föddes i vintras, skulle ha återbördats till Rumänien. Hans föräldrar skulle ha utvisats. De försökte helt enkelt bli av med barnet för att kunna tigga. Men problemet var inte svenskt, utan rumänskt. Detta utspelade sig i Huddinge kommun, som tyckte barnet skulle omhändertas. Det här paret hade tre barn i Rumänien som togs om hand av farmor. Och de ville bli av med den nyfödde under tiden de tiggde. Gråzoner i ett samhälle där regeringens svenska modell säger att alla ska vara "demokratiskt väl rustade och aktiva samhällsmedborgare".


Den här lille pojken omhändertogs av svenska sociala myndigheter i vintras.
Hans föräldrar var tiggare och bodde i en bil.
De borde ha utvisats till Rumänien.
Svenska myndigheter har inte rätt
att omhänderta rumänska tiggares barn.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar