lördag 11 juni 2016

Migrationsverkets 8 000 anställda avgör ålder

Var och en av dessa tjänstemän kan avgöra direkt att en asylsökande som säger att den är 15 år också är det. Trovärdigheten hos nyss ankomna är mycket högre än hos till exempel Valentina Zovkic, som är född och uppvuxen i Sverige, men vars svenska pass inte dög när hon skulle köra upp hos Trafikverket. 

Detta på grund av att Trafikverket så ofta hade blivit lurade, säger de. Men på Migrationsverket blir de aldrig lurade utan där gäller vad den asylsökande säger eller vad den enskilde tjänstemannen säger. Det finns helt enkelt inget rättssäkert sätt att bedöma om en person är 14 år eller 25 år enligt Barnläkarföreningen, som har vägrat att medverka när det gäller bedömningen av ålder på nytillkomna.

Alla som jobbar med detta och också de ensamkommande barnen själva säger att de är inlåsta i ett felkonstruerat system. Migrationsverket själva säger sig vara uppgivna och att detta är ett stort problem, som har pågått i flera år. Alla är tvungna att spela med i spelet: både de ensamkommande barnen och alla myndighetspersoner runt dem. Något annat blir mer destruktivt för den enskilde än den teaterföreställning som nu framställs runtom i Sverige. Alla under 40 år är barn som kommer utifrån och säger sig vara barn. Så lyder ordern på Migrationsverket. Ansvarige operative chefen Mikael Ribbenvik säger att de inte har kunnat annat än att göra godtyckliga åldersbedömningar. De har inte bättre verktyg än så. 

Till slut har också de statliga medierna börjat att diskutera detta efter mordet på ett HVB-hem i början av året på Alexandra Mezher av någon som absolut var jämnårig, men som behandlades som ett barn. Dessa vuxna placeras också i skolor tillsammans med barn plus att det har förekommit övergrepp på HVB-hem på riktiga små barn av förmenta barn. Och detta har börjat oroa myndigheterna. Tyvärr är Afghanistan, varifrån många av flyktingbarnen kommer, ett land där det förekommer organiserade homosexuella övergrepp på unga pojkar trots att det är förbjudet i lag. Detta enligt FN:s organ Unicef.

Alla män på bilderna är ensamkommande barn. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar