tisdag 7 juni 2016

Turkiet hotar tyska politiker

President Erdogan är mycket upprörd över Förbundsdagen i Tyskland, som har röstat om huruvida massakern på armenier för hundra år sedan ska kallas folkmord. Majoriteten röstade ja till detta och gjorde därmed det som den svenska riksdagen gjorde redan 2010, då riksdagen överraskande röstade ja till detta, fast det var en borgerlig regering. 

Särskilt upprörd är president Erdogan över de tyska politiker som nu röstade ja och som har sitt ursprung i Turkiet. Vilken sorts turkar är de frågade han sig och menade att de måste ha "orent blod". Han tänker således ungefär som nazisterna gjorde på 1900-talet. Turkar är alltid turkar och har en särskild sorts blod, vilket i sammanhanget betyder att de också ska vara islamister. Folkmordet under 1915 och den fortsatta förföljelsen i det Osmanska riket medförde att den kristna befolkningen försvann.

Det var nästan ett enhälligt beslut i Förbundsdagen trots att de hade fått varningar och hot från Turkiet. Politikerna har fått ta emot dödshot i mängd och också Ankaras borgmästare har pekat ut de politiker med turkiskt ursprung som "förrädare". I turkiska politikers värld kan man aldrig bli annat än turk, inte ens som medborgare i ett annat land. Hemvisten i Turkiet och religionen islam står över allt. 

President Erdogan sade också att han anser att familjeplanering och skydd mot att få barn är mot islam. Alla turkiska kvinnor ska få minst tre barn, anser han. Hans fru har fått fyra barn. Han menar att det är inte han utan Allah som befaller detta och också hans profet. Kvinnor som istället vill göra karriär förnekar sin kvinnlighet, menar han och de avstår från sin del i mänskligheten. Och mycket riktigt så används våld mot kvinnor. Ungefär 260 kvinnor dödas i Turkiet varje år av sin man.

Här har jag tidigare skrivit om att Turkiet inte passar i EU. Och här också.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar