fredag 31 juli 2015

Myternas makt

Det är en bok som jag har läst ganska mycket sedan den kom ut i slutet på 80-talet. Det går att slå upp den lite varstans och hamna på något läsvärt, som det här på sidan 31:

"Människan ska inte vara i samhällets tjänst, det är samhället som ska betjäna människan. När människan betjänar samhället, då får vi en monstruös stat, och det är det som hotar världen just nu."

Denna sanning fortsätter att vara det också i vårt århundrade. Den mest monstruösa staten i världen nu är den islamska, som har gått in för att bli totalitär. Precis som tidigare diktaturer i människans historia. Den fanns naturligtvis inte när Joseph Campbell och Bill Moyers samtalade om detta. Moyers frågade sedan: Vad händer om ett samhälle inte längre har någon kraftfull mytologi?

Campbell svarade: "Vi får det som vi har det nu. För att få veta vad det innebär när samhället inte har några ritualer behöver man bara läsa dagstidningen."

Då får man nämligen som Campbell säger bland annat destruktivitet och våldshandlingar från ungdomar som inte vet hur man uppför sig i ett civiliserat samhälle. Moyers fortsätter: Samhället har inte gett dem några ritualer för att göra dem till medlemmar i stammen, i gemenskapen. Alla barn behöver födas två gånger och lära sig att fungera rationellt i dagens värld och lämna barndomen bakom sig.

Ungdomarna i dag hittar på sina riter själva, säger Joseph Campbell. De har sina egna gäng och sina egna invigningsriter och sina egna morallagar och de gör så gott de kan. Men de är farliga därför att deras lagar inte är stadens lagar. De har inte upptagits som medlemmar i vårt samhälle. I en kultur som har varit homogen länge finns ett antal underförstådda oskrivna lagar, som människor följer. I USA är människor hopgyttrade, fortsätter han, och har alla möjliga sorters bakgrund. Därför är lagen väldigt viktig. Det är advokater och lagar som håller ihop USA för det finns ingen enhetlig moral.

Men på universitetet där han undervisade var ungdomarna mycket intresserade av mytologi, för de visste inte vad det var. Han själv menade att det var levnadsvisdom, vilket inte längre förs över från generation till generation, för utvecklingen går för snabbt. Mytologi lär oss vad som finns bakom litteraturen och konsten. Det är läran om det egna livet. Mytologi handlar om livets olika stadier, om när man lämnar barndomen och tar på sig den vuxnes ansvar, att gifta sig betyder ännu något mer. Mytologin kring detta handlar om att förstå den roll man har tagit på sig i livet.

När någon blir domare eller president i USA representerar inte den personen längre sig själv utan denne är representant för ett evigt ämbete. När människor reser sig när domaren eller presidenten kommer in i salen är det för den mytologiska personen, som har tagit på sig en roll och som ska utföra detta ämbete efter hederlighet och representera rollens principer. Det handlar då inte längre om den enskilda människan och hennes tillkortakommanden. Myterna ger oss modeller att leva efter, men de måste motsvara den tid där vi lever.

Alla religioner har varit sanna på sin tid, säger Campbell också, men om man vill att de ska innebära att ett visst program ska realiseras och att inte andligheten längre har någon plats då riskerar den människan ett schizofrent sammanbrott. Världen är full av människor som har slutat att lyssna på sig själva eller som bara har lyssnat på vad omgivningen har sagt åt dem att göra. Myterna är inga lögner menar han. Det är poesi och de är metaforiska samt representerar den näst yttersta sanningen. Detta därför att den yttersta sanningen inte kan fångas i ord. Men för att begripa myterna måste människan gå dit där hjärtat i kroppen öppnar sig för världen. Detta symboliseras på det mytologiska planet som jungfrufödsel och betyder att ett andligt liv har fötts i det som tidigare var ett primitivt människoodjur, som bara levde för kroppsliga mål som hälsa, avkomma, makt och lite nöjen.


torsdag 30 juli 2015

Ingenting har hänt sedan 70-talet

Då var jag med i Grupp 8 och kvinnokampen välkomnades av männen, för de behövde hjälp på arbetsplatserna och det var trevligt på DN när jag började där med kvinnor på redaktionen. Kvinnorna tänkte en smula annorlunda och förändrade gemenskapen, som tidigare alltid hade varit manlig. Kvinnorna på DN:s redaktion fick dessutom högre lön än männen, för att de hade demonstrerat för detta uppe hos direktörerna på 23:e våningen. 

Men nu tjafsar kvinnor om huruvida det går an med någon sådan som Alice Teodorescu, som varken är vänster eller infödd, huruvida hon får vara stolt eller kaxig över att hon har kommit från Rumänien 4-5 år gammal, varifrån vi annars mest ser tiggare. Hon som har växt upp i Sverige, utbildat sig och gjort karriär. Fått fint jobb på Göteborgs-Posten som chef för ledare- och debattsidor. Jag upptäckte henne när hon skrev på Newsmill, för det gjorde jag också, och tyckte då att hon var en klok, ung kvinna. Men den vänstervridna eliten gillar inte kvinnor, som är som hon.
Så här mysigt kan man ha det
om man inte bråkar med vare sig
den ena eller andra könet
Bilden tagen 1987
av Olle Blomkvist


Yngre kvinnor avundas och häcklar i ett trist mönster. Kunskaper och förmåga ska inte avgöra utan det är huruvida det går att pressa och mobba sig fram. Och om man har rätt åsikter och hänger i hasorna på vänstermän. Så har vänstern länge uppfört sig och ingenting alls har hänt sedan 1970-talet. Då var det lite märkvärdigt med kvinnor som kunde tänka själva, men konkurrensen mellan kvinnor fanns där. 

Feminismen i Sverige har inte utvecklats alls utan står och stampar på samma fläck som på 1970-talet. Det finns ett stort hål efterlämnat, där ingenting nytt har kommit. Och prata inte om solidaritet mellan kvinnor. Eftersom tjatet om hur förtryckta det ena könet är aldrig upphör, eftersom kvinnor ständigt betraktas och betraktar sig själva som offer, följer därav automatiskt att halva mänskligheten som kollektiv alltid är höjd över den andra halvan. Och dessutom förtryckare. Fortfarande.

Det känns konstigt för mig, som delvis kommer ur en torparsläkt, där mormor och morfar var jämlika i sitt förhållande. Båda var tvungna att göra sitt bästa och komma överens för att barnen skulle överleva. De flesta män och kvinnor behöver inte förtrycka varandra utan lever helt enkelt tillsammans. Trots de svårigheter som samhället skapar för båda könen. 
Skolköket 1938 står det på baksidan av fotot med snirklig skrivstil.
Min mamma Harriet är nummer två från vänster i främre raden
 och hon skulle fylla 14 år i augusti det året.
Efter sex år i folkskolan och konfirmation
 var det sedan dags att börja arbeta.

Mia Farrow avskyr lejondödare

UPPDATERAT
Hon hängde ut tandläkaren Walter J Palmer, som dödade favoritlejonet Cecil i Zimbabwe med pilbåge under en utdragen jakt i början av juli, som plågade ihjäl detta stolta lejon. Skinnet slets av kroppen och huvudet togs. Lejonet hade ett halsband, som visade att det inte fick jagas. 

Lejonet Cecil
Här skriver Daily Mail om händelsen, som har upprört djurvänner över hela världen. Lejonet Cecil lurades ut från Nationalparken i Zimbabwe, sköts först med pilbåge och dödades med gevär efter att han hade spårats, skadad som han var. Tandläkaren hade betalat 55 000 dollar, nästan en halv miljon svenska kronor, för att få skjuta lejonet. Något han har sagt att han ångrar i dag, när han har blivit tvungen att stänga sin praktik och gå under jorden. Här är vad The Telegraph har att rapportera. 

Också Arnold Schwarzenegger har tagit ställning mot lejonjakt. Det är inte ballt eller tufft att döda lejon, säger han. Att skydda lejon är tufft, menar han och föreslår att alla går in på sajten som handlar om det
15:32
Här ses protesterande utanför tandläkarens klinik och han har skickat ett ursäktande brev till sina patienter för att försöka förklara. Protesterna utanför kliniken gick lugnt till väga.
31.7.2015
Tandläkare Palmer har redan betalat böter i USA för att han illegalt sköt en svartbjörn år 2006. Han fick då böter på 3 000 dollar. Den gången erkände han sig skyldig. Huruvida han kan utlämnas till Zimbabwe för att han olagligen sköt lejonet Cecil är tveksamt. Men amerikaner kan inte skylla på att de inte kände till lagen. Det är ingen ursäkt. Som medborgare är de skyldiga att känna till lagen både i USA och i andra länder. Tandläkaren framstår som en besatt jägare. Han har dödat allt möjligt på två kontinenter. Straffet är redan nu att han knappast kommer att kunna ha kvar sin praktik. Vem vill låta en besatt jägare rota runt i munnen?
1.8.2015
En ny lag i USA skulle kunna hindra jägare från att ta med sig troféer av djur dödade utomlands. Lejonet Cecils kropp var stympad, huvudet var borta och skinnet också. Mer än 140 000 amerikaner vill att tandläkare Palmer lämnas ut för att ta sitt straff i Zimbabwe. De har skrivit på Vita husets hemsida. Då är Vita huset skyldigt att ta upp frågan och besluta något. Här är uppropet. Närmare 200 000 har nu skrivit på detta.
9:11
Det verkar dock som om Cecils efterlämnade lejonungar kommer att klara sig. Annars är det så att en lejonhanne dödar de ungar, som inte är hans. Men här verkar det som att den andre lejonhannen, som är Cecils bror, har adopterat ungarna och beskyddar dem inom reviret. 

onsdag 29 juli 2015

Invandrare sänker skolan

UPPDATERAT
En artikel, som skulle varit rasistisk bara för något år sedan, publiceras i dag på DN Debatt. Det är inte innehållet i den som är sensationellt: att den stora invandringen sänker skolan i Sverige och att resultaten inte alls skulle vara så dåliga i Pisa-undersökningarna om man bortsåg från alla invandrare.

Naturligtvis måste detta rättas till och det första som behöver göras är att inse att det är precis så, att invandrare sänker resultaten, vilket i sig är självklart när många kommer från helt andra kulturer. Och systemet inte alls är särskilt anpassat för detta. Mellan 2009 och 2012 sänker dessa resultaten mest eftersom de var flest. Kring 43 procent av fallet i skolans resultat skulle försvinna om dessa elever inte fanns. Men under hela 2000-talet har skolresultatet påverkats och kring 29 procent av försämringen skulle försvinna om vi inte hade invandrarna att ta hänsyn till.

Dessutom kan det vara så att infödda svenska elevers resultat påverkas av alla invandrarbarn. Att skolan som helhet blir sämre. Denna artikel har inte något särskilt alarmerande innehåll. Men eftersom dessa fakta behöver påpekas för att något ska göras är det bra att de har publicerats i den största dagstidningen. Tyvärr är det nog för sent. Uppdelningen i landet mellan bra områden och mindre bra fortgår oförändrat. Särskilt sedan invandringsströmmen inte minskar mer än försumbart eller inte alls. Systemet måste braka ordentligt först. Botten måste nås innan det också inses på politiskt håll att vi måste ändra grundinställningen till all invandring.

Och som jag konstaterade i går: ökad mångfald minskar tilliten i hela samhället. Den processen har kommit så långt nu att alla som handlar i affärer ses med ganska oblida ögon när det sitter tiggare utanför. För man vet inte längre vem det går att lita på. Vem som helst i affären kan vara en tjuv, bedragare eller ond människa. Det är en horribel utveckling i synen på oss själva. Och inte längre roligt att handla i sådana affärer, där alla ses med misstänksamhet av personalen. Men det är inte något som bara en liten del av vårt samhälle känner till. Jag citerade Magasinet Neo och Forskning och Framsteg i gårdagens artikel på bloggen. Det är inte några rasistiska tidskrifter. Men genomslaget för denna kunskap har låtit vänta på sig. Och ännu längre bort är de politiska åtgärderna. Först måste denna kunskap tränga in också i hjärnorna på etablissemanget.
30.7.2015
Och här fick Paulina Neuding på Magasinet Neo upprättelse när förre integrationsministern Erik Ullenhag (fp) inte kom ihåg vad han hade listat som "främlingsfientlig myt" under sin regeringstid. Invandring hade nämligen ingenting med fallande skolresultat att göra då utan det påstod bara främlingsfientliga. Detta handlade fortfarande i denna dag om att "fienden" försökte förtala Sveriges politik. Och att det var viktigt att prioritera, sanningen var inte så viktig, men själva politiken var det. Erik Ullenhag trodde inte ens nu att den regeringssidan hade funnits, men si det hade den. Den var borttagen, men tack vare internets cache-funktion fanns den ändå kvar. 

tisdag 28 juli 2015

Ökad mångfald minskar tilliten

Det är konstaterat att ju större mångfalden blir desto mindre blir tilliten i ett samhälle, inte bara mellan grupper, utan också inom en grupp. Generellt ligger tilliten i svenska kommuner enligt en undersökning gjord 2013 på mellan 65-70 procent bland invånarna. Medan i Malmö var den redan då bara 52 procent. Samhället vittrar sönder när mångfalden blir för stor. Och osäkerheten ökar. 

Ny invandring ger också negativa effekter för de som redan tidigare har invandrat och försöker att integreras i samhället. Särskilt om de nyaste invandrarna är lågutbildade. Då blir konkurrensen om de jobb som kan gå till dem särskilt skarp. Ju mer en invandrargrupp avviker från de redan etablerade, vare sig kulturellt eller genom humankapital som utbildning, desto långsammare anpassas den till samhället där gruppen befinner sig.

Samtidigt är det så att ju långsammare en grupp assimileras i ett samhälle desto fler migranter drar den till sig från samma land. Processen snabbas upp ju långsammare själva integrationen går. Då kan gruppen behålla sin kultur och sin särart, vilket känns bra och tryggt i ett främmande land. För Sverige gäller att eftersom vi har den högsta invandringen i Europa mätt per invånarantal drar vi också till oss ständigt fler nya invånare än våra grannländer. 

Sverige har den mest tillåtande lagstiftningen vad gäller invandring, de mest generösa tolkningarna av konventionerna vi har skrivit under och är dessutom det enda land som ger permanenta uppehållstillstånd till syrier. Därför har vi så stor invandring och den kommer att accelerera ända tills samhället brister under tyngden av alla invandrare.

Ingen av de ovanstående tankegångarna är nya eller märkvärdiga. Det är helt enkelt gruppdynamik det handlar om. Jag har hämtat dem från en artikel i Magasinet Neo.  Om man tar en liten sammansvetsad grupp och introducerar många nya och dessutom ger dessa nyanlända fler förmåner, som inte de tidigare i gruppen har (som gratis busskort i Kalmar län), splittrar det ganska fort hela denna grupp. Människorna reagerar då olika. En del sätter sig till motvärn mot det nya om de kan. Andra lämnar gruppen om de kan och söker sig någon annanstans. Ingen förblir oberörd av vad som händer.  

I Sverige håller vi oss med ett politiskt tänkande, som gör att vi tror oss osårbara och undantagna från resten av världen. Förmodligen ett arv från andra världskriget då vi verkligen var isolerade från kriget och slapp tyskinvasion. Vårt sätt att ha skapat ett samhälle, där alla ska tas om hand med hjälp av höga skatter och alla ska ha det relativt sett lika bra, eller lika dåligt, skiljer ut sig från USA. Där ses det som att var och en är sin egen lyckas smed och naturligtvis är det gott och väl att hjälpa fattiga, men samtidigt ska alla invånare ta hand om sig själva. I Sverige tänker vi inte så. Alla ska tas om hand och få bidrag de behöver. Och särskilt då alla nyanlända. Även de som inte är medborgare här.

Ett ingripande av polisen mot den svarte artisten Snoop Dogg i en trafikkontroll gjorde att också Washington Post nu började ifrågasätta om vi inte egentligen är rasister i detta land. Trots att det finns undersökningar som visar att vi är det mest toleranta landet i världen. Sedan början av 90-talet har vi bara blivit mer toleranta mot flyktingar och invandrare. Mer än USA. Bara omkring en procent uppgav i en undersökning 2013 att de ville slippa grannar av annan etnisk härkomst i Sverige. I Hong Kong ville cirka 70 procent inte bo bredvid någon av annan etnisk härkomst. 


Vid en fråga om tillit framkom att i mindre avfolkningsorter var tilliten större
än den var i tätorter med större andel utrikes födda och större inkomstklyftor
Från FoF augusti 2014

Niklas Lindgren blir aldrig fri

UPPDATERAT
Trenden har vänt i pressen. Brottslingar behandlas inte längre som att det är synd om dem och ges stora artiklar i tidningarna. Så var det länge. Nu basuneras ut att Niklas Lindgren har lämnat fängelset i dag. Han är fri att återvända till Umeå och han är inte frisk. Återfallsrisken anses stor. Så det gäller för kvinnorna i Umeå att akta sig. Inte vara ute på nätterna för ett odjur kan gå löst i stan nu igen. Denne tvåbarnspappa har härjat i trakten sedan 1998 och eftersom han inte begriper vad som pågår i hans inre är han fortfarande farlig för kvinnor. Ett snabbtest visar att han har karmatal sju precis som Anna Lindhs mördare. Det är något svårt med dessa människor. 

Och det är lättare att beteckna en sådan som Niklas Lindgren som ett odjur i människohamn eftersom han ser ut och annars beter sig som en infödd svensk, som på ytan verkar vara en riktig människa. Med en perfekt barndom, som han har beskrivit den. Lättare än att betrakta andra våldtäktsmän på samma sätt. Han är utsedd till att vara galningen, som inte kunde hejda sig. Med stort kontrollbehov och ett monster dolt någonstans inom sig. För att han ska kunna stödjas är det nödvändigt att begränsa honom geografiskt, anser kriminalvården, och se till att han genomgår olika åtgärder för att reducera risken för honom att återfalla i brott. Det kan inte heller uteslutas att det finns en hotbild eller ett stort agg mot Niklas Lindgren i det geografiska område, där han varit brottsligt aktiv. Detta enligt kriminalvården. Han kommer aldrig att bli fri om han inte ändrar utseende och namn. Och lämnar Umeå. En barndomsvän till honom menar att han inte har begripit hur hatad han är. Inte heller tror han att Niklas Lindgren har insett vad han har gjort.

Niklas Lindgrens barn är 17 och 14 år gamla i dag och hans sambo har sedan länge lämnat honom, men Niklas Lindgren vill bygga upp ett nytt liv i den gamla hemstaden. Så har han uttalat sig. Hans förra sambo och barn har lämnat Umeå. De har skyddad identitet. Han har 400 000 i skuld till Brottsoffermyndigheten, men kunde inte betala detta då han sålde sitt hus till sin pappa innan rättegången. Nu har han sökt en yrkesutbildning. Får han jobb någon gång så blir han skyldig att betala. Hitintills har han fått betala hundra kronor i månaden på skulden. Han har besökt Utbildning Nord i Övertorneå och det är väl ett lämpligt ställe att studera vid. Långt bort från brottsplatsen. Dessutom anpassat till både Norge, Finland och Sverige. Men risken är naturligtvis att han återfaller i brott var han än bor eller lever. Han ska fortsätta med behandling, som är till för både grova sexförbrytare och när det gäller alkohol. 

Här är Niklas Lindgrens facebook-sida. Han har fem vänner och ett komplicerat kärleksliv, bor i Kumla. Stämmer inte längre. 

Här är en direktsänd manifestation i Umeå på torget med anledning av frigivningen av Niklas Lindgren. Han dock varit i kontakt med frivården i Luleå. 
29.7.2015
Det verkar vara Övertorneå som får den äran att ha Niklas Lindgren som boende. Orten har omkring 2 000 invånare och omkring hälften brukar vara kvinnor. Se upp alla! Ni får en grov sexförbrytare i byn. Hans övervakare bor i Övertorneå och som jag skrev ovan så har han tittat på en utbildning på orten. I Övertorneå finns en polisstation, som är bemannad en dag i veckan, men annars är det civiliserat här på gränsen till Finland. Det finns både systembolag och hälsocentral. Gott om bostäder.
22.8.2015
Jo han blev misshandlad i dag med en golfklubba tydligen. Där han bor. Kan inte tycka annat än att det är rätt och lagom. Det tycker den lilla flickan i mig som blev överfallen två gånger på väg från skolan, en gång av en pedofil och en gång av ett killgäng. Jag grät och slog mig fri båda gångerna, men vågade inte berätta det hemma för mamma. 

måndag 27 juli 2015

Och så var det Robban Broberg

UPPDATERAT
Eller man ska tydligen säga Robert Broberg, men jag har alltid sagt Robban, ända sedan jag såg honom med "hans" skifflegrupp i Kungsan på 60-talet. Han drog den historien när SVT sände ut programmet han gjorde i Globen 1991. Att han var en jäkel på PR, men han hade inte något band. Fast det ordnade sig när han hade varit i tidningen i slutet på 50-talet, för då ringde han upp det enda skifflebandet, som fanns i Stockholm, och ville spela tvättbräde med dem. För han blev erbjuden spelningar, men hade inte något band. Inte heller var han någon musikman. Det var bara bluff. 

Tänk så länge sedan det var, men jag satt och log när jag såg hans färgsprakande show i går på TV. Här kan ni se det om ni missade plus 20-talet andra inslag han hade i TV. Det var min son som först såg att han var död bara 75 år gammal och jag hade missat helt att han var sjuk, men han ville ju dölja det också. Nej, sade jag inte han också. Nu orkar jag inte med att en enda människa till dör. Men så är det: dör man inte själv så dör alla andra runtikring. Livet som verkar oändligt ända tills man blir 60 år eller så är det inte alls, märker man när människor plötsligt trillar av pinn.

De jag saknar mest från min ungdom och barndom är hela Knäpp Upp-gänget, som jag såg på Idéon vid Brunkebergstorg tillsammans med familjen. Vi gillade Povel Ramel och Martin Ljung, plus alla de andra som var med. Detta gäng började 1952 och höll på tills de dog ungefär och Robban ingick i traditionen med det galna och halsbrytande språket, att vända upp och ned på allt, inklusive Aktuellt genom att uppträda i gul morgonrock och taximössa i rutan (blågul). Inslaget är från 1988 och Jarl Alfredius, som intervjuar i studion är också död. Han intervjuar Robban Broberg om Sjösalapriset, som han nyss har fått. Så avkopplat också Aktuellt kunde vara på den tiden nu när det enbart handlar om terror och bomber. Tryck på de blå bokstäverna där uppe så får ni se det. Han nämner Carl-Gustaf och det är förstås Lindstedt, som också var en del av samma tradition.
1.8.2015
Han kommer att begravas den 17 augusti i Eric Ericsonhallen på Skeppsholmen i Stockholm. Den lokalen med utsikt över hela Stockholm kan hyras för bland annat begravningar. Den runda lokalen med högt i tak lämpar sig särskilt för musik. Den är också nyrenoverad och återinvigd i år. Denna lokal var tidigare Skeppsholmskyrkan, men den blev en vanlig lokal år 2001.

söndag 26 juli 2015

Kan IS driva flyktinganläggning?

UPPDATERAT
Ja den delikata frågan har kommit upp sedan Granhedsgården AB vill göra detta. Denna kursgård köptes förra året av islamska studieförbundet Ibn Rushd, men har sedan gått över till att bli halvägt av Islamska förbundet i Sverige. Den andra halvan är lagd i ett aktiebolag samägt av Islamska förbundet. Denna kombination ger ingen insyn. De har kontakter sedan gammalt med Muslimska Brödraskapet. Som styrelseordförande i Granhedsgården AB sitter också Helena Hummasten, tidigare känd under namnet Helena Benaouda med svärsonen och terroristen Munir Awad i släkten. 

Granhedsgården försöker nu bli flyktingförläggning. Men ännu är detta inte genomfört. Varningsklockorna ringer och jag får återigen påminna om att kontakterna med Muslimska Brödraskapet är täta. VD för Granhedsgården är Omar Mustafa. Han är också ordförande för Islamska förbundet plus att han är förbundsrektor för Ibn Rushd. Här skrev jag om Omar Mustafa när han blev invald i socialdemokraternas partistyrelse 2013. Här kan ni läsa mer. Han blev tvungen att lämna till slut. Det kan ni läsa om här. 

Aktiebolaget har byggts upp med skattemedel genom att det var ett studieförbund, som skulle stå för folkbildning. Men nu håller allt detta på att förvandlas till en blandning av religion, asylmottagande och vinstdrivande affärsverksamhet utan insyn. Utvecklingschef för Granhedsgården är Mustafa Tumturk. Han förhandlar nu med Migrationsverket och hans svåger jobbar åt Stefan Löfven. Denne svåger - gift med hans syster - är nämligen Mehmet Kaplan, nuvarande bostadsminister. 

Mehmet Kaplan ifrågasattes förra hösten när han fick ingå i regeringen, var han "bara" troende eller var han islamist? Helt klart är att nätverket är tätt och litet inom dessa kretsar och att de nu försöker få mer inflytande genom att ta hand om nyanlända, indoktrinera dem avskilt bakom stängda dörrar och dessutom tjäna pengar på dem, som de ska få av staten.

Problemet med Mehmet Kaplans (mp) diskussion då, när han ifrågasattes förra hösten, var att hans tankegångar var starkt religiöst genomsyrade. En politiker och en minister i Sveriges riksdag borde i första hand stå för ett intellekt och en tankeverksamhet, som förmår särskilja politik och religion, men det gjorde inte Mehmet Kaplan då och dessutom verkade han omedveten om denna sammanblandning, som är legio i IS.


Här propagerar en studiekonsulent i Ibn Rushd för omskärelse åt alla män genom lagändring i Sverige och avskurna halsar (halalslakt) på djuren i slakterier.
27.7.2015
Här skriver Linda Nordlund på twitter att hennes väninna blev utsatt för värvningsförsök till IS. Detta när hon åkte taxi hem i Stockholm. Linda Nordlund är ordförande i Liberala ungdomsförbundet. Jag som tyckte att jag tog i när jag gjorde rubriken ovan, men det är inte långt borta kanske.


Så här vackert ligger Granhedsgården i Sörmland med röda stugor vid en insjö
kan användas för smygislamisering av Sverige

Och en ny granat i Malmö

UPPDATERAT
Tidigt i morse sprängdes en ny handgranat i Malmö och flera bilar fick skador. Det verkar vara på ren jävelskap för att visa att det finns fler granater. Krig i Malmö helt enkelt. Vi kan göra vad vi vill! Och granater finns det gott om. Här skrev jag tidigare om dessa granater. Där föreslog jag att ge bort Skåne till Danmark. De kanske bättre kan ordna situationen? Området Malmö-Köpenhamn är ju redan en region. Utanför svenskt styre.
14:17
Och tidningsbudet med det fingerade namnet Ahmed tyckte att det kändes som att vara tillbaka i Syrien, när handgranaten exploderade tio meter ifrån honom. Han klev ut från en port på sin runda och fick ont i öronen av smällen. Samtidigt som inrikesministern upprepar det självklara att polisen måste ta de som gör detta. Att detta är en oacceptabel situation. Jaha Ygeman kanske har någon bra lösning? Stänga gränserna? Kolla alla vapen som importeras från ex-Jugoslavien? Nä, trodde inte det heller. Prat räcker inte inrikesministern!

lördag 25 juli 2015

Planet kraschade på hennes tomt

Tänk att bo så nära ett flygfält att ett plan kan komma flygande och krascha på tomten. Det gör Marie Ekman Bäcklund och det blev verklighet i dag att ett plan kraschlandade på hennes tomt. Hon såg när det flög förbi alldeles för lågt och med tjutande motor. Sedan kraschade det. En barnfamilj fanns i planet och barnen stod och grät utanför det när de hade lyckats ta sig ut. Hon alarmerade 112. 

Efter ett tag började planet brinna, så man kan absolut säga att familjen hade änglavakt, menar hon. Hon ser det som ren tur att de inte störtade in i hennes hus. Och det har hänt flera gånger att plan har varit på väg att flyga in i hus eller träd i området. Nu ska en haverikommission ta reda på vad som hände med det här flygplanet.

Varbergs flygklubb har funnits sedan 1937 och är en av de mest aktiva i Sverige. Tidigare har det förekommit svarttaxiverksamhet inom klubben. Det kostar kring 700 kronor att flyga 15 minuter med ett plan från klubben. Det har inte framgått vad detta var för plan. Det fanns fem personer i flygplanet och en kvinna klagade över ryggont, men ingen var allvarligt skadad. De fördes alla till sjukhus. Piloten, två vuxna och två barn.
Här ser man var Marie Ekman Bäcklund bor
och hur nära Varbergs flygklubb har sin flygplats

Varför tillåta narkotika?

Jo det blir så mycket bättre då säger den unge herr Markus Bergström i en debattartikel i DN. Exemplet Portugal är det som mest hänvisas till. Där är det legalt att knarka personligt lite. Men det betyder inte att det är fritt fram. Och det betyder inte att knarkarna inte har blivit fler. Droger är fortfarande olagliga i landet. 

Missbrukare i Portugal kan förbjudas gå på ravefest, få indragen licens i sitt yrke, få böter, indraget körkort eller vård. Den som har ett missbruk måste ta emot vård eller uppvisa drogfrihet på en gång. Fängelse är dock borttaget som sanktion för innehav för eget bruk. I Portugal dör heller inte färre av missbruk. Och siffrorna för missbruk stiger i hela befolkningen. Portugal var ett speciellt land eftersom det hade varit en diktatur. Det går inte att föra över till Sverige.

I Sverige tror man att användningen av nya droger som spice skulle minska, men det är att missförstå hur ungdomen fungerar. Det finns alltid en nyfikenhet på det som föräldrarna inte känner till, en utvidgning av gränserna. Ett sätt att skapa ungdomsgrupper, små karteller av det som ingen annan än de själva vet. En föreställning inom gruppen om att det här är roligt och bra. Denna kunskap och detta intresse skapar ny teknik, men också nya farliga droger.  Plus förstås att det ger pengar och makt till de som distribuerar droger. 

Vid en uppskattning av användning av droger i olika länder så låg Italien, Luxemburg, Portugal och Storbritannien högt i Europa. Kring 6-9 personer per 1 000 invånare hade ett problematiskt missbruk där. I Tyskland, Nederländerna och Österrike låg det kring 3 per 1 000 invånare. För Sverige var siffran 5 per 1 000 invånare. Det handlar således inte så mycket om att vara liberal eller inte i drogpolitiken utan om andra faktorer.

torsdag 23 juli 2015

Ingen riktig muslim tar avstånd från våld

UPPDATERAT
Det påstod två män i moskén i Eskilstuna i slutet på juni. De båda männen försvarade IS inför imamen och tyckte det var rätt att bränna folk levande. De företrädde helt enkelt IS i Sverige. Det är imamen Abd al Haqq Kielan, som har reagerat och tycker att politikerna bara pratar och inte gör något. Kan bero av att denna imam föddes som Leif Karlsson i Eskilstuna år 1941. Det har tydligen gått för långt i Eskilstuna tycker också han. 

I vintras så blev Sverige världskänt för att vi svenskar bränner ned moskéer, bland annat en brand då i en Eskilstunamoské. Det visade sig så småningom att det inte alls var någon som hade bränt ned moskén utan förmodligen barn som tänt på en klädhög på golvet. Men journalisten och författaren Henrik Arnstad, som försöker få in allt under fascism,  visste att det var ultranationalistisk terror som låg bakom.

Ungdomarna hittar nu information på nätet och radikaliseras där menar imamen Kielan, men det som behövs är att diskutera i moskén, att komma med argument emot dem. Tänk om vi hade en kristen sammanslutning i Sverige som ville leva efter gamla testamentet och ha blodsoffer inför Gud, dessutom hata fienderna och slå ihjäl de som inte var kristna. Tyvärr har islam aldrig riktigt förändrats sedan Muhammed fick sina uppenbarelser, utan det är fortfarande en mans åsikter som gäller inom religionen, både det våldsamma och det som mer liknar en modern religion. I kristendomen finns nya testamentet, som är något helt annat än det gamla. 

Världens förmodligen äldsta nedskrivna koranversion hittades nu i England i Birmingham. Det är inte bara intressant för forskare utan också för troende muslimer naturligtvis. Förhoppningsvis innehåller dessa äldsta sidor ur koranen inte något om våld mot kristna och andra otrogna. Men att Sverige ligger långt efter i sin snällhet gentemot terrorister med ideologiska övertygelser om våld står helt klart. Att Dagens Nyheter nu tar upp detta och skriver mot terrorresorna har sin betydelse eftersom det är en ledande morgontidning i landet.

Dessutom greps i dag på förmiddagen i Göteborg två män misstänkta för terrorbrott, drygt 30 år gamla. De är på sannolika skäl misstänkta för mord i Syrien. Äntligen börjar det hända något! En tredje person är misstänkt i sin frånvaro. Morden utfördes år 2013 och de har varit efterlysta och anhållna i sin frånvaro. Här är åklagarmyndighetens pressmeddelande om detta.
17:34
De båda gripna misstänkta för terrorbrott har invandrat till Sverige som barn från Etiopien respektive Irak. Den äldre, som är 32 år,  kom hit från Irak 1991. Och den yngre från Etiopien, 30 år gammal, kom hit 1987. De har uppenbarligen radikaliserats i Sverige. Det är ingen terrorimport utan ett misslyckande för den svenska skolan, kommunen och staten, som inte har kunnat bibringa dem demokratiska uppfatttningar, utan de hyllar istället en islamsk stat.
24.7.2015
De båda männen häktades i eftermiddag i Göteborgs tingsrätt, även den tredje mannen häktades i sin frånvaro. Den sistnämnde har utvandrat från Sverige. Han är 26 år och blir nu internationellt efterlyst.
26.7.2015
Här skriver Nalin Pekgul om hur hennes religion har blivit kidnappad av extremister och hur sd och dessa förstärker varandra. Hat behöver inte förstärkas. Det finns där ändå. Men hon citerar Rumi och verkar inte förstå att han pratar om andlighet bortom religionen. Religion är för människor som tycker de måste styras och styra andra. Bortom detta finns en andlighet, som varje människa kan utöva på egen hand, utan prästerskap eller imamer. Och man behöver inte vänja svenskar vid att fira muslimska fester heller, som hon tydligen försöker göra.

Bedrägerier i vårt nya Sverige

UPPDATERAT
En 90-åring kvinna i Nacka blev utsatt för bedrägeriförsök i går. Någon som påstod sig vara rörmokare ville komma in i lägenheten för att fixa vattenledningarna. Men den gamla kvinnan släppte inte in mannen utan ringde istället polisen. Tji fick bedragaren. 

I Karlstad låtsades tjuven att hans hund hade sprungit in i lägenheten hos ett äldre par, när den stod öppen en stund. Det snälla paret hjälpte honom att leta efter hunden och under tiden försvann ett smyckeskrin i lägenheten.

Här skrev jag senast om brott mot äldre, som genomförs av ligor, som åker hit. En liga har rört sig från Halland och uppåt landet under den senaste veckan. De låtsas vara från ett fastighetsbolag medan en annan liga ofta försöker sälja något. Släpp aldrig in någon obekant i lägenheten är polisens råd. Be dem visa legitimation eller be om ett telefonnummer så det går att kolla upp dem. Ibland är de så förslagna att de ringer innan och säger att de är från kommunen eller hemtjänsten. Be att få ett telefonnummer att ringa upp då, för att kolla. Här är polisens nationella bedrägerisida på facebook. 

När det gäller bluffmejlen har de nu fått en sådan omfattning att också Telias äkta brev tas för bluff, när de per brev ber om kontonummer. Detta togs för bluff även av Telia själva. Inte så smart att skicka ut brev, som nästan ser ut som bluffmejl, när de vill betala tillbaka pengar till en kund. Mycket bättre att kreditera kunden på nästkommande faktura.
25.7.2015
Här är ännu en variant av tjuvar. De tar sig in genom att låtsas att de ska överlämna en vinst och stjäl istället mannens pengar. Efter att ha ringt och påstått att han ska få en vinst. I detta fall lämnade de kvar en värdelös matta. Släpp inte in någon ni inte känner! Inte ens om de påstår att de ska ge er något. Låt dem i så fall lämna det utanför dörren. 

J K Rowling har häckproblem

Hennes Leylandhäck är snabbväxande runt hennes hus och måste trimmas två gånger per år för att hålla sig i bra skick. Jobbet med att klippa häcken orsakade trafikkaos runt hennes hus i Edingburgh. Häcken är ett perfekt insynsskydd eftersom den är flera meter hög. 

Författaren som beräknas vara värd kring 5,3 miljarder kronor bor i ett slottsliknande hus i den skotska huvudstaden. Hon bodde tidigare i ett hus där man kunde se in från gatan och utan häck. Det var där hon skrev sina Harry Potter-böcker. Hon sålde huset år 2012.

En ny film är på gång och för någon vecka sedan var det provfilmning för en av huvudrollerna. Omkring 20 000 flickor köade för denna roll. Filmen heter Fantastiska vidunder och var man hittar dem och utspelar sig 70 år innan Harry Potter-böckerna. Filmen beräknas ha premiär nästa höst. Det ska bli tre filmer av den lilla korta boken och de kommande filmerna beräknas ha premiär 2018 och 2020. 

tisdag 21 juli 2015

En granat om dagen

UPPDATERAT
Det är inte bra för lilla magen. Så kan man travestera den kända ramsan om äpplen. För i Malmö eller annorstädes smäller det som om det vore inbördeskrig i Sverige. Har inte orkat att uppmärksamma detta på ett tag, gjorde det här senast. Jag tycker vi kan ge bort Skåne till Danmark så får de ta tag i det hela. Vi i Sverige klarar det tydligen inte. 

Motsatsen till detta är förstås Prideparaden eller Regnbågsfestivalen, som den heter i Malmö. Där går den av stapeln 3-9 augusti. I Stockholm är det mellan 27 juli till 1 augusti. Det kan hinna hända mycket under de dagarna. Sex mellan lika kön är inte bra heller för lilla magen i vissa kretsar. Och imamerna vill ha koll på detta kön naturligtvis. Och så sent som i april skrevs en artikel i Sydsvenskan om det behagliga för Gud och vissa gudsmän med omskärningar i Sverige.

Spännvidden i det svenska samhället är stor och sd tänker ordna en egen marsch, för de är uteslutna ur den riktiga pride inne i stan, och gå mellan Tensta och Husby. Det blir tydligen kring ett hundratal som kommer att gå där och så blir det naturligtvis en motmarsch med fler deltagare. Jag har aldrig upplevt att jag personligen behöver kämpa för något kön alls, utom mitt eget då förstås. Dock inte rent sexuellt. Det finns andra problem i samhället. När jag var liten hade vi en homosexuell pojke som granne och vi förstod redan som tolvåringar att han var annorlunda. Jag och andra ingick redan som barn i det toleranta Sverige, inget särskilt med det. 

Vi vill väl knappast ha krig mellan könen eller mellan muslimer och kristna eller judar, men tyvärr är det antagligen för sent att börja prata så. Kriget är redan i gång och sd får fler och fler som säger att de ska rösta på dem. Vilket i sin tur gör att de flyttar fram positionerna. Det är ett aggressivt parti och de kommer att förbli detta så länge de är uteslutna ur vissa sammanhang. Nu är de på offensiven. I nästa val är målet att bli största parti. Marschen ute i förorten är tänkt att äga rum nästa onsdag.
24.7.2015
Här är en uppräkning av alla granatdåd, som har inträffat på senare tid. Också i går genomfördes ett sådant. Granaterna är gamla och kommer för det mesta från forna Jugoslavien. Det finns inga fungerande gränskontroller, lätt att smuggla in. Malmö är mest drabbat i hela Skandinavien. Även i natt small det, också en handgranat tror polisen. 
18:05
Och till och med inrikesministern tycker att situationen med granater varje dygn är ohållbar och oacceptabel. Vi får se vad han kan göra emot detta. Först och främst ska polisen få mera resurser naturligtvis.

söndag 19 juli 2015

Tiggare ska erbjudas jobb

Nu ska det bli ordning också i Rumänien. En satsning på att erbjuda tiggare i Sverige jobb hemma i Rumänien är på gång. Åtminstone i Blekinge ska tiggarna minska på så sätt är det tänkt. Arbetsgivare kommer hit i höst och ska ge dem jobb i jordbruket. Redan i höstas så satsades det för att få rumäner att återvända hem. Då var det politikerna, som bidrog med mat, vinterkläder och betald el hemma i Rumänien. Nu har projektet kommit till arbete istället för välgörenhet. 

Stockholm vill sluta samarbetsavtal med städer i Rumänien för att få bort de uppskattningsvis 600 tiggare, som finns här. Nittio procent av tiggarna säger att de inte vill vara här utan istället vara hemma med sina barn eller bygga färdigt sitt hus. I höst ska detta diskuteras i Stockholm och förhoppningen är att de ska få hjälp i sitt hemland.

Men i Umeå finns ingen hjälp i sikte för Nicolai Jorar, som nyss kördes bort från Nydalabadet. Han säger på engelska att det är svårt, att han inte kan vara i Rumänien, att han inte har arbete. Han kallas för romsk flykting av SVT i Västerbotten, men det är väl inte riktigt sant? Här finns Västerbottens tiggare på facebook. Och så här säger Umeå kommun om tiggarna. 

Här skrev jag tidigare om tiggarna som kan få företag att flytta i Lund.

Och här en artikel på SVT Opinion om att vi borde ta hand om tiggarna. Den skrevs förra året i februari och då var de inte så många. Numera tycker jag inte så.

I Malmö är judarna hatade

UPPDATERAT
Tyvärr är det så. Därför flyttar de till Israel för även om våldet finns där också är det inte så att judar blir ifrågasatta för religionens skull. I Malmö är det i dag svårt att vara jude. I skolan skrek elever "jävla judehora" efter  Shirley Tsubarah och hennes familj lades ut på facebook som mördare. En polisanmälan resulterade i ingenting. För palestinier är judarna i Israel ockupanter, som ska tillbaka till Europa och i Europa blir det allt svårare att vara jude. 

Aldrig tidigare har jag grubblat över vem som var eller är jude eller kristen eller muslim. Så har det blivit i det här århundradet att religionen återigen bestämmer vad en människa är. Jag tycker det är alldeles förfärligt. Det är att backa tillbaka till förra århundradet eller längre ändå. Dessutom har politiken dragits in i detta så att även Sverige har fått en mer politiserad religion. Illa. Vi får små gulliga reportage om Eid al-fitr jämsides med att samma tidnings, Gävle Dagblads, artiklar om moskén i staden blir polisanmälda för förtal.

Kristna asylsökande blir hotade av muslimer och får höra att de inte får bära kors runt halsen. Det hände i Mönsterås där de kristna efter dessa hot och trakasserier flyttade självmant. De var inte välkomna att umgås med de andra i de gemensamma utrymmena. Apartheid i religionens namn. Vi är inte jämlika som människor. Eftersom de hotade inte kände sig säkra och flyttade självmant kan inte det svenska samhället göra mer utom att upplysa om hur lagarna ser ut i landet. 

Och politisk islam tar allt större plats i Tensta. Det skriver Checko Pekgul, som är vänsterpartist, men känner sig sviken av sina partikamrater. Det är viktigare att stödja religionen än att försvara svenska och mänskliga värderingar. Och när två kvinnliga partikamrater trädde fram och påtalade problemen i Tensta offentligt efter att under lång tid ha försökt få partiledningen att lyssna och ta dessa på allvar, så menade samma partiledning att de förtalade Tensta. De skulle hålla tyst om de problem de upplevde i vardagen. Det handlade inte alls om religion menade vänsterledningen utan om klassklyftor. Ett mycket gammaldags resonemang, som inte alls hjälper kvinnorna i Tensta eller någon annanstans.

Judarna har förföljts genom årtusenden, men ett undantag är Spanien, där judiska samhällen fanns redan på kung Salomos tid för 3 000 år sedan. Judarna förstod sig på kultur och ekonomi och araberna som kom dit under det första årtusendet efter Kristus under kalifatet skapade den spanska kulturens första storhetstid. London och Paris var fortfarande små leriga byar när Cordoba blir den första staden, som hade stenlagda gator med belysning. På universitetet i Cordoba fanns 400 000 böcker och undervisning pågick intensivt i naturvetenskap, historia, musik och poesi. Medicin, astronomi och filosofi var också framstående rent vetenskapligt. 

Emiratet Spanien hade en judisk finansminister, otänkbart i dag i arabiska kulturer. Likaså var detta otänkbart under västgoternas tidigare regim i Spanien eller de kristnas senare. Det var judarna som såg till att skatterna kom in och som skötte kommunikationerna kring krig eller viktiga inköp. Det fanns en inbördes respekt mellan folkgrupper, som vi i dagens värld inte kan föreställa oss. Alla bråk, som pågick avbröts alltid fredag, lördag och söndag, så att varje muslim, jude eller kristen skulle kunna fira sin egen helg. Medan numera är araberna på krigsstigen gentemot var och en. Också andra muslimer och särskilt på högtider och helger Och speciellt då islamisterna, som vill underkasta världen med ett nytt kalifat, större än någonsin.
22.7.2015
Och här uttrycker en ledarartikel i Göteborgs-Posten att det är märkligt att det inte diskuteras på riktigt att judar måste lämna Sverige för att rasismen mot dem är så stor. Det beror av att de förtrycks inte av nazister, som de gjorde under andra världskriget, utan av folken från Mellanöstern. Det går inte att uppdatera synen på rasism. 

Länder som har erkänt Palestina
fredag 17 juli 2015

Regeringen vill straffa näthatare

Bara fyra procent av alla nätbrott klaras upp och det vill regeringen ändra på genom att fördubbla antalet poliser, som jobbar med dessa typer av brott. Den 1 oktober inrättar regeringen ett nationellt IT-brottscentrum.

Samarbete kommer också att ske med stora företag, som tillhandahåller plattformar för tusentals människor. De har också ett ansvar och möjlighet att stänga ned eller stänga av människor, som inte kan hålla sig till användarvillkoren. Regeringen vill att företag följer upp konton där personer publicerar kränkande material.

Hat och hot på nätet är inte en generationsfråga, säger regeringen. Det drabbar ungdomar, journalister, opinionsbildare och politiker. Avsändarna beskrivs som nättroll, personer bakom anonyma konton, som ständigt trakasserar enskilda. Risken är att ett oacceptabelt beteende normaliseras.

Regeringen vill ge polisen verktyg för att kunna lagföra och utreda fler brott, modernisera lagstiftningen för att anpassa den till den tekniska utvecklingen och tillsammans med IT-företagen flytta fram positionerna. Detta skriver Anders Ygeman, inrikesminister.

torsdag 16 juli 2015

Adam Tensta gillar ordet nigger

UPPDATERAT
Men själv tycker han inte att andra ska få använda ordet neger. Så därför demonstrerade han i morse i TV4 och lämnade soffan fast han kunde ha fått diskutera ordvalet. Han var väl rädd för diskussionen och att inte kunna försvara att han själv tyckte att niggers, bitches och hoes var helt okej att använda i sina låtar för han stod inte för censur. Nedan skärmavbild från Metro år 2007. Personligen tycker jag ordet nigger är hemskt. Neger däremot var helt okej i Sverige länge. Det betyder bara svart. Från franskans nègre. Det hade ingen som helst laddning när jag var yngre. Nigger har däremot alltid varit en nedsättande form av detta ord. Enligt Resumé hyllas han på sociala medier för sitt ställningstagande mot rasism. Totalt historielösa ankdammen hyllar. 
17.7.2015
Nyhetspanelen i Gomorron Sverige i TV konstaterade att Adam Tensta har fel när han påstår att det finns strukturell rasism i Sverige. Vårt land är ett av de mest toleranta i världen och blir bara tolerantare.
8:58
Här kan ni läsa att Författarförbundet tyckte att ordet "neger" måste få vara kvar i böcker, även i nya utgåvor. För mig var ordet "negerboll" också självklart och icke nedsättande bara beskrivande på ett vänligt sätt, fast mina barn uppfostrades i skolan (och av Sunes sommar) till att skämmas över det ordet. I Sverige blir folket ofta utsatt för uppifrån kommande påbud. Och särskilt då barnen. Ordet neger var ett bra ord på 50-talet och framåt för vi tyckte om dessa exotiska folkslag, de var kulturellt olika oss på ett spännande sätt, och jag fick en negerdocka som liten av min farfars syster. 

Tyvärr håller detta på att alldeles försvinna för enligt kommunister ska vi alla vara likadana. Varifrån vi än kommer och har våra rötter. Det är en politisk tro lika med en religiös tro, som finns till vänster och till höger. Människor är faktiskt olika som individer, beroende på varifrån de kommer också i Sverige. Vi borde mer uppskatta individers särdrag och inte dela in oss i kollektiva grupper efter hudfärg, religion och annat. I Sverige är vi så rädda att diskriminera minoriteter att vi låter dem framträda mer och mer i våra medier. I SVT skildrades den fantastiska festen Eid al-fitr i dag (8.44), som att muslimerna hade klarat något enormt som riktiga hjältar, när de hade fastat i 29 dagar, men man glömde berätta att de får äta på nätterna. Men de hade klarat att hålla ondskan borta alla dessa 29 dagar. Detta beröms i namn av den strukturella toleransen. Då ska minoriteter berömmas, som om de vore barn. Programledaren i Gomorron Sverige tyckte att det var härligt och dagens mest inspirerande intervju, denna direktsändning från Rosengård i Malmö.
18.7.2015
Och här gråter upphovet till allt detta hat, som Adam Tensta stod bakom, ut på facebook. Louise Andersson Bodin sade ordet neger och dessutom att detta var ett folkslag. Hon förtjänar att trakasseras av näthatare tycker dessa. Hon förtjänar möjligen inte att hatas så intensivt tycker Joakim Lamotte. Han säger att hon inte är en riktig rasist. Tänka sig! Så vi är inte alla rasister då i Sverige? Oj det har svängt. Kanske var det kravet på att vi alla måste rasifieras, som fick också vänsterfalangen inom medierna att inse att det eventuellt började gå för långt. För det innebar återigen att stämplarna var tillbaka. De som vi känner igen från diktaturer. 
Vare sig de har extrema förtecken till höger eller vänster.  
25.7.2015
Här beskriver Hanne Kjöller hur yttrandefriheten används som den passar. Dubbelmoralen härjar. Särskilt i dessa vänsterkretsar.
Anlagd brand i Göteborg

UPPDATERAT
Enligt polisen så har branden på Hisingen startat i en bil och en man har setts gå därifrån. Han är intagen på förhör. Så det är dags att bränna ned företag nu också. Hela Sitty Möbler vid Backaplan brinner. Lokalen som är stor är övertänd. Tretton brandbilar på plats och ett 40-tal personer släcker. Spridningsrisken är stor till andra företag. Sängjätten drabbades också. Polisen betecknar detta som grov mordbrand. Sju företag är drabbade.

Detta skedde i samma område som den stora diskoteksbranden i Göteborg då fyra tonåringar till slut dömdes för att ha startat branden för att de inte fick komma in gratis. Då dog 63 ungdomar och ett par hundra skadades.
11:38
En man i 20-årsåldern är nu anhållen misstänkt för den grova mordbranden. 
17.7.2015
Två män är nu anhållna på sannolika skäl misstänkta för grov mordbrand. Den först anhållne är kriminell sedan tidigare. Han dömdes första gången som 15-åring.
18.7.2015
Det var flera bilar som tändes på efter den första bilen, som släcktes av brandkåren. Ägaren av den första bilen tycker brandkåren kunde ha stannat ett tag. Han ringde igen då när det började brinna på annat håll, men lokalerna hann börja brinna innan brandkåren dök upp igen. 
30.11.2015
En 19-åring från Hisingen döms till sex års fängelse för branden på Backaplan. Skadorna uppgick till en kostnad av 62 miljoner kronor. Den unge mannen har varit en "tickande bomb" ända sedan tidiga tonåren då han kastade sten mot brandkåren. Han blev då omhändertagen och fick delta i ett speciellt program och träffa brandmän. Det hjälpte uppenbarligen inte. Skadeståndsdelen blir reglerad helt och hållet när all skadereglering är avgjord. Den 19-årige mannen är dock redan nu skyldig kring 140 000 till olika försäkringsbolag.

onsdag 15 juli 2015

Tiggare kan få företag att flytta

UPPDATERAT
Heja alla tiggare nu kan ni få företag att flytta i Sverige genom att ockupera deras parkeringsplatser och elda på kvällarna. Ett tips till er för polisen kan inte göra något och kommunen, som i det här fallet är Lund vill inte göra något. 

Det gäller två företag Flextrus och också Å&R Carton med sammanlagt 400 anställda. Ni tiggare är mer värda än dessa arbetsplatser och 400 svenskar. Sträck på er! I ett års tid har företagen försökt att få tillbaka sina parkeringsplatser, som de hyr av kommunen. Men tiggare går före och får naturligtvis bo där.

En mängd polisanmälningar om eldning och skadegörelse har gjorts, men det hjälper inte. Det går inte att vräka tiggare. Det går inte heller att be dem flytta. De struntar i alla tillsägelser. De vet att de flyter ovanpå i Sverige och har alla rättigheter. De säger bara: javisst vi ska flytta, men gör det aldrig. De blir stället fler och fler.

Det finns mellan 60-80 tiggare i Lund och kommunen ska ta fram ett åtgärdsprogram för att hjälpa dem. Redan i höstas erbjöd kommunen hemresa åt tiggarna. Alla kan också gå med i Föreningen Hjälp tiggare i Lund, som jobbar hårt för att hjälpa alla tiggarna i Rumänien och Sverige.
17.7.2015
Här framförs dock åsikten att det inte går att belöna människor för att de ockuperar mark. Det går inte någonstans att få gratis mark för att man ockuperar någons mark. Inte i Sverige och inte i Europa. I Umeå kom man fram till att kostnaden för att ge tiggare mark inte skulle gå att genomföra för att det strider mot likställigheten mellan invånarna i kommunen. Det är särbehandling således, inte jämlikhet. Tiggare ses som barn som måste tas om hand. Inte som vuxna med rättigheter och skyldigheter som vanliga människor. 
20.7.2015
Kommunen i Lund funderar nu på en mer permanent fast tillfällig lösning. Att ge mark till dessa människor. Emigranterna ska tas om hand, men hur går det ihop med resten av samhället, där människor får betala för att ställa upp husvagnar? Klurigt tycker Lunds kommun. Umeå kommun har redan kommit fram till att det inte går att ge mark till kringresande, som står ovan. Det är att positivt särbehandla utlänningar, inte att behandla jämlikt med de invånare som bor permanent i kommunen.
19:56
Och diskussionen fortsätter. Tidigare överåklagare Sven-Erik Alhem menar att lagen måste tillämpas lika för alla medan Joakim Månsson Bengtsson från Hjälp tiggare i Lund, som känner flera av tiggarna, tycker att lagen inte kan tillämpas alls på dessa personer. De ska gärna erbjudas plats på Stortorget för både bilar, husvagnar och tält. 
23.7.2015
Moderaterna är besvikna över hur miljöpartiet i hemlighet har hållit på att ordna nya platser åt tiggarna i Lund. Och att detta ska ske med kommunala pengar. Risken är att det blir en kommunal kåkstad. Detta har inte diskuterats i fullmäktige eller i kommunstyrelsen. Nu kräver moderaten Christer Wallin att detta tas upp i kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 augusti och att miljöpartiet inte regerar utan att informera. Det är inte demokrati.
25.7.2015
Mp har inte regerat utan att informera, utan de har avvaktat. EU-migranterna är för många för att få plats på härbärge och politikerna vet att en del kommer med husvagnar. Man kan ta en symbolisk avgift, men det är inte bestämt än.
26.7.2015
I Karlstad är kommunen inne på samma tankegångar, men de vet att de som kommun inte kan driva camping, så de vill ha kyrkan eller någon annan frivilligorganisation, som går in. Men tomt finns sedan tidigare och kommunen är beredda att upplåta den till de omkring 40 tiggare, som finns runt om i Karlstad. Tomten är tom och ligger intill häktet i Våxnäs i Karlstad.
29.7.2015
Kommunen får inte bygglov i Lund för någon uppställningsplats för husvagnar eller någon kåkstad, för de hade inte frågat grannarna om vad de tyckte. Ibland är byråkrati bra i det här landet. Står på de gamla invånarnas och medborgarnas sida. Byggnadsnämnden i Lund får fundera vidare på vad de ska göra med andra länders medborgare.

tisdag 14 juli 2015

Den som sa det han va det

UPPDATERAT
På den nivån befinner sig plötsligt Marita Ulvskog i dag när hon twittrar om den finländske finansministern Alexander Stubb: Tja det var killar som Alexander Stubb som mobbade min handikappade syster på skolgården, kläcker denna EU-parlamentariker ur sig på twitter. Så han gick i samma skola som hennes syster? Nä, det menar hon väl inte. Utan hon vill bara mobba Alexander Stubb, för att han som finansminister i Finland har fört fram Finlands linje i EU vad gäller Grekland. 

Marita Ulvskog (s) vill inte kommentera det hon har skrivit, men det är hon som har gjort det. Hennes konto är inte kapat och hon står för det hon har skrivit. Så lågt och dåligt som om hon var någon som kommenterade på en hatsajt. Varför ge sig på en minister i ett grannland? Detta faller genast tillbaka på henne själv. Den som sa det han va det. Som vi brukade säga till varandra som små, små barn. Men en del växer tydligen aldrig ur dessa skor hur gamla de än blir.
14:51
Eftersom hon blev bannad har Marita Ulvskog insett att hon uttryckte sig lite lågt. Hon ber om ursäkt. Men hon kommer aldrig att hålla tyst när "den i underläge" åker på stryk. Hon menar att det är Grekland som är i underläge. De som inte har lyft ett finger för att åtgärda varken sin industri eller något annat. De har levt på oss andra i EU. Någon har räknat ut att vi var och en, medborgarna i EU, har "lånat" Grekland 6 000 kronor. Per person således. Jag vill inte heller "låna" mer till dem. 

måndag 13 juli 2015

Han kunde lika gärna ha sjungit den svenska nationalsången

UPPDATERAT
Det tyckte Greklands tidigare finansminister Yanis Varoufakis när han pratade med långivarna i EU. För de stirrade bara på honom med tomma ansikten och han som ansträngde sig så att vara logisk och förklara saker och ting på en ekonomisk nivå. Enligt honom så hade de beslutat sig för att krossa honom ändå. Han sade också att långivarna hade förvandlat Grekland till en "skuldkoloni"och han menade att den så kallade trojkan EU, IMF Internationella valutafonden och ECB Europeiska Centralbanken använde "terrorism" mot Grekland. 

Inte undra på att han till slut insåg att det inte var någon idé att han satt kvar som finansminister. Ingen skulle helt enkelt lyssna på honom längre. Han hade gjort bort sig så totalt att ingen ens ville försöka förstå vad han sade. Uppenbarligen hade han heller inte begripit ett dugg av vad den svenska nationalsången handlar om: Du gamla du fria.. för fritt kommer Grekland aldrig att bli. Nu blir de tvingade att tigga och be om allmosor från EU. Eller säga nej till allt och tigga sig fram på annat håll. Men att det är EU:s fel allt som har hänt är som att säga att tiggare är födda till tiggare och aldrig kan bli något annat.

Här har jag tidigare skrivit om Grekland. Och här är en version till av Du gamla du fria. Så att Greklands invånare begriper vad de har missat. Eventuellt.
16.7.2015
Grekland vill släpa sig själv genom den ekonomiska ekluten, tackar ja till stödpaketet. Den ekonomiska verkligheten är som den är. Krass.


Mobilladdare brände ned hus

Martin Linnér 21 år i Lilla Edet höll på att somna när han kände att något var fel. Han tittade upp och såg att urtaget där han hade sin mobilladdare brann. Lågorna slog upp på väggen. Han rusade ut för att väcka grannen, men han vaknade inte. När han tittade in genom ett fönster såg han att han låg och sov i soffan med hörlurar på sig. 

Martin fick slå in rutan för att kunna väcka honom, men han fick ut honom och hans flickvän och barn. Han sprang sedan hem till några släktingar för att hämta en brandsläckare, men det var för sent. När brandkåren kom var huset redan övertänt. Två lägenheter förstördes i radhuset. Martin Linnér har bestämt sig för att aldrig mer ladda en mobil på natten. Kanske är det bra att tänka på brandrisken även på dagen och vara beredd på brand, ha brandsläckare och brandvarnare bredvid laddaren. Eller inte ha mobil alls, men det är väl inget val i dag. Men gamla hederliga telefoner brinner inte.

lördag 11 juli 2015

Lilla Minnie blev donator

Lilla Minnie levde inte mer än 23 dagar, men hennes korta liv blev meningsfullt för föräldrarna bestämde att donera hennes organ. Se in i ögonen på detta lilla spädbarn, lugnet som finns där, och hur enkelt livet är när det får följa sin gång. 

Minnie hade förutom ett outvecklat hjärta också problem med muskler, som saknades i hennes strupe.  Minnie skulle vara tvungen gå igenom operationer, men hon skulle antagligen inte överleva ens en enda operation, sade läkarna. Hon låg i respirator och föräldrarna bestämde att den skulle stängas av, så att hon fick dö i stillhet. Så gjordes. Hennes njurar donerades till en vuxen person och hennes mamma sade att lilla Minnie uträttade mer de få dagar hon levde än vad hon själv hade gjort i sitt 28-åriga liv.

Detta handlar inte om dödshjälp utan bara om att låta en liten människa gå över till andra sidan när kroppen inte har utvecklats normalt under fostertiden. Det handlar om respekt för livet och att göra det som behövs och att inte låta ett spädbarn plågas. 

fredag 10 juli 2015

Tragedin i Bålsta

UPPDATERAT
Den familjetragedi som utspelade sig i går berörde den här mannen och hans dotter. Här är de som bodde tillsammans med honom förutom då hans 9-åriga dotter, som nu är död. Det är ovanligt att någon numera dödar sitt eget barn. Vad som föranledde honom att göra detta och dessutom jaga mammans andra barn runt kvarteret med en kniv är naturligtvis inte klarlagt. Han vårdas på samma sjukhus som den skadade mamman i dag, men på den psykiatriska avdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han har inte kunnat höras ännu och har inte blivit anhållen på grund av detta. 

Han hade sökt vård på sjukhuset, men måste ha dolt hur illa han mådde, för han blev inte inskriven utan skulle få behandling i öppenvården. Om han hade sagt att han tänkte döda mamman och dottern borde han ha fått omedelbar vård. Han har ett företag som går bra. Han är misstänkt för ett mord och tre mordförsök. Tidigare är han inte straffad utom för rattonykterhet 2006. Dottern var hans enda barn.
16:46
Pappan är nu anhållen på sannolika skäl misstänkt för mord och mordförsök. Han nekar till brott. Han är också misstänkt för misshandel och försök till misshandel vad gäller de andra av mammans barn.
11.7.2015
Mannen är nu häktad på sannolika skäl, den högre misstankegraden och åtal ska väckas senast den 24 juli.
25.1.2016
Mannen dömdes i dag till rättspsykiatrisk vård. Han led av psykisk sjukdom vid tidpunkten för mordet och gör det också nu. 

Ligor gör seriebrott

Den 49-åriga kvinnan hade åkt fast i åtta länder och hade 34 olika identiteter när hon togs i Sverige och fick tre års fängelse. Hon kom från Rumänien och var ledare för ett gäng kriminella, som åkte runt och begick brott. Ligan var skyldig till 26 fall av bedrägeri och grov stöld på 21 orter i Sverige. Det fanns 17 kriminella i ligan och sju av dem kunde identifieras och sex dömdes i Alingsås tingsrätt.

Ligan hann begå brott på följande platser: Nacka, Huddinge, Nyköping, Jönköping, Norrköping, Falköping, Skövde, Strängnäs, Huskvarna, Ödeshög, Träslövsläge, Trollhättan, Stenungsund, Varberg, Halmstad, Vänersborg, Falkenberg, Kungsbacka, Ulricehamn, Alingsås och Helsingborg.

Den sjätte medlemmen i ligan dömdes förra december till ett år och tio månader. Han greps i Spanien. Då hade redan ledaren för denna liga hunnit bli fri och hade åkt till London, där hon återigen greps för nya brott. Men hon släpptes mot borgen och tog sig till Irland för ännu fler brott. Ligamedlemmarna erkände en del av brotten och förklarade att de hade åkt hit till Sverige för att begå brott.  

Majoriteten som blev brottsoffer var äldre kvinnor mellan 58 och 87 år. Ligan har gjort likadant varje gång: sneglat över axeln när kvinnan slog in sin kod i affären när hon handlade med kontokort. Sedan hade de utanför butiken frågat henne något eller hållit upp en karta och under tiden stulit hennes plånbok med kontokortet. Direkt har någon ligamedlem plockat ut så mycket kontanter som möjligt från kontot. Många av brotten filmades av kameror på plats och därför erkände ligamedlemmarna en del av brotten. Alla sex dömda är rumänska medborgare. Samtliga har dömts till utvisning ur Sverige på tio år.

Här skrev jag tidigare om ligorna från Östeuropa. Omkring 1 500 personer ägnar sig åt brott i dessa ligor. De flesta kommer från Litauen. På andra plats ligger Polen. Här är exempel på en litauisk liga.

En påse runt halsen närmast kroppen är bättre än handväska
för kontanter, körkort och kontokort

onsdag 8 juli 2015

Den ohederlige Sandro Scocco

Även ekonomer kan ljuga med statistik. Och det är vad Sandro Scocco nu har gjort med sin gladrapport om att vi har tjänat 900 miljarder på invandringen genom tiderna. Naturligtvis ville han nå fram till detta resultat eftersom denna glädjande ekonomiska översikt gjordes för vänsterorienterade tankesmedjan Arena. 

Att ha en invandring som kostar hela den tillväxt på två procent, som Sverige gör per år, kan naturligtvis inte vara lönsamt. Men rapporten ger sig in i statistiska beräkningar för att förvrida verkligheten och efteråt har Scocco gett sig in i diskussioner om skatteberäkningar kring invandrare. Det går alltid att ljuga med statistik och det största felet med rapporten är att ta hänsyn till all invandring som har förekommit i Sverige.

Jag minns en av de tidigaste invandrarna som kom hit på 50-talet, eftersom det bodde en sådan hemma hos oss. Han var efterlängtad och ombedd att komma hit för att hjälpa till på bolaget Atlas Copco (som på den tiden hette Atlas Diesel). Jag såg honom nästan aldrig för han sov bara i det rum min mamma hade hyrt ut åt honom. Han jobbade. Dock minns jag att vi fick presenter av honom den julen. Och att det låg mörka hårstrån i handfatet i badrummet. Mamma var ensamstående med två barn och hon hyrde ut det enda sovrummet vi hade. 

På den tiden var sådana som han välkomna och efterlängtade. De fick resan betalad och värvades på plats i det här fallet i Italien. Sverige behövde verkligen arbetskraft eftersom industrierna gick som aldrig förr i det förstörda Europa, där allt måste byggas upp från grunden. Och Sverige var i stort sett det enda landet som inte hade drabbats av andra världskriget.

Att låtsas att situationen har förblivit densamma sedan 50-talet är naturligtvis inte sant. Europa är sedan länge återuppbyggt och våra stora industrier söker inte längre arbetskraft på samma sätt. Ingenting förblir sig likt särskilt länge inom ekonomi. Så inte heller i Sverige där vår import av nya svenskar gör att vi snart går på knäna. Särskilt som vi tycker att dessa ska kostas på mer än de som har bott här längre. De ska bli så väl omhändertagna för att inte diskrimineras i förhållande till de som har funnits här under längre tid. Tanken är nog god, men den håller inte. 

Detta måste bli ett förhållande som får finnas under mycket kort tid, för att inte totalt förstöra vår egen ekonomi. Många i Sverige har insett detta långt innan politikerna. De ser istället spöken från andra världskriget och 30-talet genom att de i sina föreställningar lever kvar i den tidens idéer. Och vi vet att idéer kan överskugga vad som händer i verkligheten. Det otäcka är när en ättling till invandrare, Sandro Scocco, lånar sig till att bevisa att det är lönsamt att ta hit invandrare, som aldrig kan försörja sig själva i vårt system, utan istället måste bli omhändertagna livet ut. Det kan bero av nostalgiska skäl, men detta är inte ekonomisk vetenskap. Det är önsketänkande.

Glada italienare, som fick jobb på SKF år 1947

tisdag 7 juli 2015

Civilisationens slut

Att barn avrättar vuxna soldater, som ser ut som de själva kommer att göra, är slutet för civilisationen. Till detta groteska skådespel använde IS den antika romerska amfiteatern i Palmyra i Syrien och uppförde det som ett bejublat skådespel. Den avsky vi känner för detta har ingen botten.

De har dessutom lagt ut dessa bilder på youtube och nätet. Naturligtvis. För att visa upp de bottenlösa mörka sidor som kan finnas inom människor. Ibland tänker jag: men låt dem ta död på varandra så vi får slut på det här någon gång och kan gå över till en bättre värld. Tyvärr måste kanske ondskan välla ut och på så vis dunsta. Finns det totalt onda människor? Ja visst finns de. Människor som är så avstängda att de känslolöst som robotar kan göra vad som helst. Det är bevisat genom historien. Också i maj avrättades fångar här av IS.

Det är tonåringar som skjuter ihjäl tjugofem syriska regeringssoldater, som en markering. Som ett antikt skådespel, som inte står romarna efter i grymhet. Därmed har historien backat kring 2 000 år. Palmyra förstördes 744 av araberna och står nu inför samma öde igen. De antika ruinerna kan sprängas av IS. Kung Salomo anlade staden och det var grekerna som gav staden dess namn Palmyra. 

Än så länge är amfiteatern den bäst bevarade byggnaden i staden Palmyra. Där fanns förr en vattenkälla, en oas, och därför kallades staden platsen där det finns palmer. Det var den viktigaste staden för karavanerna mellan Asien och Medelhavet. Drottning Zenobia var dess starkaste ledare. Hennes rike omfattade Syrien, Arabien, Egypten och Anatolien nuvarande Turkiet. Det var romarna som tillfångatog och fängslade henne år 272. Hon hann regera i fem år. Hon fick leva resten av sitt liv som exildrottning i en villa utanför Rom.


IS tvingar tonåringar skjuta ihjäl syriska regeringssoldater
Detta sker i den 2000-åriga staden Palmyra
 I den välbevarade amfiteatern som är ett världsarvmåndag 6 juli 2015

Till minne av Olle Blomkvist

UPPDATERAT
I går var det sju månader sedan Olle Blomkvist gick ur tiden. Det är fortfarande ofattbart och helt obegripligt varför han skulle dö i cancer. Bara 57 år gammal. Han som nästan aldrig hade varit sjuk, som jobbade och mådde bra livet igenom. Men när han började känna sig tröttare än vanligt gick han inte till läkare. Och han trodde att han skulle kunna ordna även detta.

Vi trodde så alla runt honom också ända till slutet den 5 december 2014. Han tog inte vanlig medicinsk strålbehandling förrän i juni 2014. Det hjälpte, men sedan kom cancern tillbaka. Den hade spritt sig till ryggen. Han och läkarna försökte med en behandling till, men han var för svag då. Han överlevde den inte.

Här skrev jag om gravsättningen. Här när han dog den 5 december 2014. 

Här är redaktionen på 3NioNio som Olle Blomkvist startade.
Från vänster Olle Blomkvist, Niklas Krantz, Christan Lacotte, 
Cilla Naumann och Ann Helena Rudberg
Första numret av 3NioNio som kom i november 1983
29.9.2015
Var förbi graven där det nu finns en gravsten. Så här ser den ut: