söndag 28 september 2014

Kriminella islamska staten

Muslimska världsförbundet går ut och fördömer IS och menar att de borde heta CIS eller CISIS, dvs den kriminella islamska staten. Detta rapporterade TV4-nyheterna. Men betyder det något vad detta förbund säger? De har sagt detsamma om terrorister sedan lång tid tillbaka.

Förbundet finansieras från Saudiarabien och vill sprida den religion som är statsreligion där. En konservativ syn på islam wahhabismen, som menar att vi nu i dag ska leva som Muhammed och de första generationerna efter honom levde. Men många muslimer tycker inte att de har svar på dagens frågor. Vad muslimer behöver är att gå vidare från den slags gammaltestamentliga ordning de lever efter och inte längre lita till alla gamla religiösa dogmer tycker jag. Detta var något som tog lång tid för kristendomen att genomföra och som skapade många riktningar inom denna religion. Detsamma är vad som sker i islam.

I Saudiarabien har kvinnor inte rätt att ha bankkonto, köra bil, cykla eller gå på gym. De måste vara täckta från topp till tå med bara ögonen synliga. Får inte gå på samma restauranger som män och alla arbetsplatser är könssegregerade. Och detta är önskvärt? Också i Sverige? Vad säger Fi? Nä de säger ingenting som bekant om detta. Kvinnor som är gifta med män i Saudiarabien måste alltid ha mannens tillåtelse att lämna landet, vilket medborgarskap dessa kvinnor än har. 

Vad muslimer absolut bör göra är att se religion som något annat än politik tycker jag. Att blanda ihop politik och religion har demokratier inte gjort sedan kungar och drottningar förlorade makten över folken och inte längre sågs som gudomliga och utsedda av Gud. Mänskligheten kämpar för att nå den nivå där vi själva har ansvar var och en av oss för att inte bli kriminella eller leva så att vi skadar andra människor. Men det ser ut att vara långt kvar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar