onsdag 24 augusti 2016

Gamla hus rasar i jordbävning

UPPDATERAT
Hus behöver ständigt ses till, men i det gamla kulturlandskapet i Italien finns de kvar och ser likadana ut sedan århundraden i byarna. Och då rasar de när det blir jordbävning. Det är ödet kanske de gamla invånarna säger och låter husen förbli som de är ända tills i går då en jordbävning på 6,2 på Richterskalan rev byar och staden Amatrice drabbades hårt. Jordbävningen varade i 146 sekunder. Det är långt när allt skakar. Och på bara fyra kilometers djup. Fler än 20 personer är döda. Det är Afrika som orsakar jordbävningarna för plattan därifrån trycker upp Alperna. Medelhavet kommer att försvinna så småningom. 

Men svenskan Caroline von Rosen, som bor i Umbrien utanför Perugia, inte mer än tio mil från epicentrum för jordskalvet har ett hus som står kvar. Det är förankrat i marken med nio meter långa betongpelare. Men det skakade rejält också hos henne och hennes katt varnade henne en timme innan skalvet kom genom att gnälla mitt i natten. Djur kan känna av jordbävningar innan de börjar. Det finns många berättelser om detta. Det är kemiska och fysiska processer när sten gnids mot sten som orsakar att en ström av laddade partiklar förs upp till vattendrag och i luften, vilket djuren förnimmer. Det kan vara att det elektromagnetiska fältet ändras drastiskt. Men människor märker det inte. Ett sken från jorden kan också ses när det blir jordbävning.
14:06
Så inträffade nästa skalv i dag i Burma med 6,8 på Richterskalan. Tempel har förstörts. Alla jordbävningszoner sitter ihop eftersom alla plattor på jorden rör sig mot varandra. Och Himalaya var en gång havsbotten, men Indien har pressat upp bergen till de högsta på jorden.
20:19
Dödssiffran i Italien är uppe i 120, men ännu vet man inte hur många som har dött eftersom räddningsarbetet pågår.
25.8.2016
Tvåhundrafyrtiosju döda hittade och arbetet fortsätter att gräva fram döda nu på morgonen vid 9-tiden. 
17:08
En tiomånaders pojke hittades i armarna på sin döda mamma. Ett av de få barnen som har grävts fram levande.
26.8.2016
Totalt har 278 människor dött i jordbävningen medan 238 har räddats och grävts fram ur ruinerna. Fortfarande saknas 15 människor i Amatrice, som är hårdast drabbat. Hemlösa är 2 100 personer. Det här är ett foto från Nya Zeeland i samband med jordbävning.
Det är ett ljussken som kan uppstå då.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar